BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 2 Ionawr, 2005, 13:20 GMT
Cefnogaeth i Asia o Gymru
House is flooded by the sea on the coast of La Ceiba, Honduras, in October 1998
Mae tonnau'r mr wedi greu llanast

Mae un gŵr o dde Cymru wedi sefydlu gwefan i gasglu cefnogaeth ar gyfer y drychineb yn Asia.

Wythnos ers y daeargryn yng Nghefnfor India arweiniodd at y tsunami laddodd miloedd o bobl ac a ddinistriwyd nifer o bentrefi mewn mwy nag un wlad.

Eisoes mae dros 60m wedi cael ei gasglu'n barod gan bobl Prydain ar gyfer yr apl gyda dros 5m o bobl yn ddi-gartref yn Asia.

Yn l y ffigyrau diweddara mae 124,000 o bobl wedi cael eu lladd gyda miloedd ar goll ac mae'r Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio y gallai'r ffigwr derfynol fod yn nes at 150,000.

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn rhybuddio y gall gymeryd 10 mlynedd i gael trefn yn y gwledydd gafodd eu heffeithio.

Bwriad Gareth Strangemore-Jones o Benarth drwy wefan Tsunami Relief Cymru ydy galw am gymorth creadigol Cymru i gymryd rhan mewn cyfres o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth am yr hyn a ddigwyddodd ac i godi arian ar gyfer apl ryngwladol mudiad Oxfam.

Gobaith Mr Strangemore-Jones ydy y bydd TRCymru yn llwyfan ar gyfer artistiaid a pherfformwyr i gyfrannu eu sgiliau ar gyfer yr apl.

Dim help ariannol

Daw sefydlu'r cymorth yma ddiwrnod ar l i Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, ddweud y byddai'n gefnogol iawn i syniad arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol i gynal cyngerdd er budd yr apl, yn debyg i gyngerdd Band Aid.

Yn l Mike German, mae 'na "gymaint o dalent yng Nghymru", fel y mae modd cynnal cyngerdd a rhaglen a fyddai'n denu cynulleidfaoedd mawr.

Rhai o drigolion Nagapattinam, De India, yn aros am reis
Bydd rhaid i 1.7m o bobl gael eu bwydo am fisoedd yn l y Cehedloedd Unedig
Dywedodd Mr Morgan ei fod yn cymeradwyo'r syniad ac y byddai'n barod i dderbyn syniadau ar ffordd orau y gall Cymru wneud cyfraniad ar gyfer yr apl.

Ychwanegodd nad oes modd i lywodraeth y cynulliad roi arian uniongyrchol tuag at leddfu'r dioddefaint ond fe all gynnig cymorth ymarferol.

"Does dim hawliau ganddon ni fel cynulliad i ddefnyddio arian trethdalwyr i helpu oherwydd dydy'r pwerau i helpu mewn sefyllfaoedd tramor ddim ganddon ni.

"Ond mae modd i drigolion Cymru gyfrannu'n wirfoddol ac fe fydd rhaid ddibynnu ar ymdrechion gwirfoddol.

"Fe allwn ni fel cynulliad roi cefnogaeth yn yr ystyr moesol a hwyluso pethau os ydy'r arweiniad a'r gwariant cyhoeddus yn dod o'r ochr wirfoddol."

Cefnogaeth

Bwriad Mr Strangemore-Jones, sy'n drefnydd digwyddiadau o Lundain ond sydd wedi symud yn l i fyw yn ne Cymru, ydy lansio TRCymru yn swyddogol ganol mis Ionawr.

Ond mae o eisoes wedi derbyn cefnogaeth ar lafar gan rai o brif sefydliadau Caerdydd.

"Ar l gwylio'r teledu a'r newyddion dros y dyddiau diwethaf roeddwn yn teimlo bod angen gwneud rhywbeth," meddai.

Cymorth yn cyrraedd Port Blair, Ynysoedd Andaman
Mae rhywfaint o'r cymorth o'r gorllewin yn cyrraedd
"Yn fy marn i mae ymdrech ar gyfer cymorth cynaliadwy yn mynd i ddenu cefnogaeth y cyhoedd ac yn hyn o beth mae cyngerdd yn ffordd dda o gasglu arian.

"Dwi eisoes wedi cael cefnogaeth ar lafar gan Undeb Rygbi Cymru, Stadiwm y Mileniwm, banciau a Chwmni Bws Caerdydd.

"Mae'n fwriad gen i gael gymaint phosib o bobl greadigol i gymryd rhan."

Dywedodd beth bynnag ydy'ch talent o fod yn fand i fod yn actor, yn gyfarwyddwr, bardd, cynllunydd neu'n jyglwr, mae'n aros i gael galwad ffn.

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio gallu cyhoeddi manylion y cyngerdd o fewn yr wythnos nesaf.

Mae modd cael mwy o wybodaeth ar y wefan yn www.trcymru.org

Rhif ffn yr apl Prydeinig ydy 0870 60 60 900.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^