BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 2 Ionawr, 2005, 11:47 GMT
Cymru'n cyfrannu at apÍl Asia
Capel Tabernacl Efail Isaf a'u hapÍl ar gyfer Asia
Roedd y capel yn llawn ar Űl awr a hanner yn unig

Yng Nghymru mae'r ymateb i'r apÍl i helpu'r rhai sydd wedi diodde oherwydd trychineb y tsunami yn Asia yn cynyddu.

Bu'n rhaid i un capel yn ne Cymru gau ei drysau oherwydd cymaint oedd yr ymateb ac mae Cymdeithas Sri Lanka De Cymru wedi derbyn cymaint o barseli cyn y diwrnod casglu swyddogol.

Mae'r gymdeithas yn apelio am loriau a gyrwyr i fynd ‚'r holl focsys sydd wedi cael eu casglu mewn siop yng Nghaerdydd i ganolfan yn Aberhonddu.

Eisoes mae dros £60m wedi cael ei gasglu'n barod gan bobl Prydain ar gyfer yr apÍl gyda dros 5m o bobl yn ddi-gartref yn Asia.

Yn Űl y ffigyrau diweddara mae 124,000 o bobl wedi cael eu lladd gyda miloedd ar goll ac mae'r Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio y gallai'r ffigwr derfynol fod yn nes at 150,000.

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn rhybuddio y gall gymeryd 10 mlynedd i gael trefn yn y gwledydd gafodd eu heffeithio.

Roedd cymaint o bobl wedi ymateb i apÍl Capel Tabernacl Efail Isaf ger Caerdydd fel bod y trefnwyr wedi gorfod cau drysau'r capel ddydd Sadwrn oherwydd nad oedd yna le i ragor o barseli yno.

Bwriad aelodau'r capel oedd dod at ei gilydd i helpu eraill.

Bore Sadwrn roedd y capel dan ei sang wrth i'r pentrefwyr gasglu nwyddau o bob math i gynorthwyo'r rhai sydd wedi diodde yn sgil daeargryn dydd San Steffan.

Awr a hanner ar Űl agor bu'n rhaid i'r capel gau'r drysau oherwydd wedi derbyn gymaint o nwyddau.

Nwyddau elfennol

Cafodd swyddogion y capel eu syfrdanu gan yr ymateb i'r apÍl am gymorth wedi iddyn nhw roi pamffledi mewn 3,500 o gartrefi.

"Roedd hi'n anodd ein bod mor ddiymadferth ac yn methu gwneud dim byd," meddai Geraint Rees ar ran apÍl Capel Tabernacl Efail Isaf.

Capel Tabernacl Efail Isaf a'u hapÍl ar gyfer Asia
Roedd cymaint o drigolion o amgylch Efail Isaf eisiau helpu
"Felly pan ddaeth cyfle a sianel i wneud rhywbeth roedden ni'n gwybod y byddai pobl yn frwd iawn i ddangos eu cefnogaeth,"

Ddydd Sul roedd siop Wickes yng Nghaerdydd ac yn Abertawe yn bwriadu derbyn nwyddau.

Ond ddydd Sadwrn daeth cymaint o stwff i law fel bod y gymuned Sri Lanka yng Nghymru wedi gofyn i bobl i gynnig eitemau elfennol fel dŵr, moddion a sebon yn unig bellach.

Dywedodd Ranjith Dodangoda o Gymdeithas Sri Lanka De Cymru eu bod yn ddiolchgar iawn am yr haelioni ond mai nwyddau meddygol yn bennaf sydd ei angen nawr yn ogystal ‚ deunydd pacio a gwirfoddolwyr i bacio.

"Rydym yn ddiolchgar iawn i bobl Cymru am eu cefnogaeth," meddai.

Ychwanegodd bod angen cymorth a chefnogaeth ar y bobl yn Asia am fisoedd os nad blynyddoedd i ddod.

Yn ogystal ‚'r nwyddau yma maen nhw hefyd eisiau dillad gwely, plasteri, a bwyd fel reis, blawd a bwyd tun.

Yn ystod dydd Sul mae nifer o gapeli ac eglwysi yn barod i dderbyn rhoddion a chasgliadau arbennig wrth i'r apÍl yng Nghymru gryfhau.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^