BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Awst 2005, 11:01 GMT 12:01 UK
Marwolaeth: Ymchwiliad newydd
Kirsty Jones
Roedd Kirsty Jones yn teithio o amgylch y byd pan gafodd ei lladd

Mae erlynwyr yng Ngwlad Thai wedi cytuno i ail ymchwilio i lofruddiaeth Cymraes wedi cyfarfod gyda'i theulu.

Mae'n union bum mlynedd ers i Kirsty Jones, 23, o Dredomen ger Aberhonddu, gael ei darganfod wedi ei threisio a'i llofruddio mewn hostel yng ngogledd y wlad.

Dywedodd ei mam, Sue, a'i brawd, Gareth, eu bod yn teimlo'n galonogol ar l cyfarfod y Twrnai Cyffredinol, Kampree Kaocharern ddydd Mercher.

Hwn fydd y trydydd ymchwiliad i'w marwolaeth.

Dywedodd swyddogion yng Ngwlad Thai fod y cyfarfod yn edrych ar sut y gallai awdurdodau lleol weithio gyda heddlu Prydain i ddatgelu tystiolaeth newydd ac ailagor yr achos.

Yr wythnos diwethaf dywedodd swyddogion yn y wlad y bydden nhw'n adolygu'r achos ond wedi cyfarfod gyda theulu Kirsty maen nhw wedi cytuno i ail ymchwilio i'r farwolaeth.

Cafodd Kirsty ei lladd yn hostel Aree yn Chiang Mai, dros 400 milltir i'r gogledd o'r brifddinas, Bangkok.

'Apelio'

Mae sawl person wedi eu harestio yn ystod yr ymchwiliad ond ni chafwyd neb yn euog.

Roedd Kirsty ar daith dwy flynedd o amgylch y byd ac roedd wedi bod yn teithio ers tri mis pan gafodd ei lladd.

Cafodd ei llofruddio yn yr hostel 1-y-noson ar Awst 10 2000.

Ddydd Mercher fe fu ei theulu yn ogystal dau swyddog o Heddlu Dyfed Powys a'r llysgennad Prydeinig, David Fall, yn cyfarfod staff o swyddfa erlyn cyhoeddus Gwlad Thai.

"Rydyn ni wedi ein calonogi gan y ffaith y bydd ymchwiliad newydd yn cael ei gynnal ac rydyn ni'n apelio ar unrhyw un gwybodaeth i gysylltu 'r Adran Ymchwiliad Arbennig," meddai Mrs Jones oedd yn ymweld Gwlad Thai am y tro cyntaf ers marwolaeth ei merch.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod nhw hefyd wedi eu calonogi gan y cyfarfod.

"O ganlyniad mae'r Adran Ymchwiliadau Cymdeithasol (yng Ngwlad Thai) i ail ymchwilio i achos Kirsty Jones," meddai'r llu.

Mae Heddlu Brenhinol Thai wedi holi 11 o bobl dros y blynyddoedd ond maen nhw i gyd wedi eu rhyddhau yn ddigyhuddiad.

Beirniadu

Honnodd erlynwyr yng Ngwlad Thai na allen nhw gyhuddo'r sawl oedd dan amheuaeth oherwydd tystiolaeth annigonol.

Mae'r ymchwiliad gwreiddiol wedi ei feirniadu gan deulu Kirsty.

Methodd swyddogion a chau'r ystafell wely gan ganiatu i newyddiadurwyr a phlismyn i gerdded drwy leoliad y llofruddiaeth gan amharu ar dystiolaeth fforensig bwysig.

"Os y gallwn ni ddod o hyd i dystiolaeth newydd yna gallwn ni barhau 'r achos hwn, ei ailagor," meddai Sirisak Tiyapan, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol y Comisiwn Erlyniadau Cyhoeddus yng Ngwlad Thai.

"A heddiw rydyn ni'n trafod rhywbeth am y broses, manylion y broses, sut i ailagor yr achos," meddai.

Mae mam a brawd Kirsty yn bwriadu ymweld lleoliad y llofruddiaeth yn Chiang Mai cyn dychwelyd i Gymru ddydd Sadwrn.
HEFYD:
Teulu'n ymweld a Gwlad Thai
07 Awst 05 |  Newyddion
Dim nes i ddatrys marwolaeth Kirsty
10 Awst 02 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^