BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 31 Rhagfyr, 2004, 15:09 GMT
Ofni am fywyd Cymro yng Ngwlad Tai
Ynys Phi Phi
Mae difrod enbyd wedi taro ynys Phi Phi yng Ngwlad Tai

Mae teulu dyn o dde Cymru oedd ar wyliau yng Ngwlad Tai pan darodd y tsunami yn ofni am y gwaethaf.

Nid yw Kevin McCarthy, o Benarth, wedi cysylltu efo'i deulu ers dydd Nadolig, pan aeth gyda'i gariad, Debbie Evans, ar daith i ynys Phi Phi.

Roeddent yn aros ar Ynys Phuket, sydd wedi gweld difrod enbyd o ganlyniad i'r ddaeargryn yng nghefnfor yr India.

Cysylltodd chwaer Mr McCarthy, Clare Sellick, gwefan y BBC yn chwilio am ei brawd, sydd hefyd yn cael ei alw'n John, neu Sam.

Erfynodd ar unrhywun sydd gan wybodaeth i gysylltu hi.

Chwilio am wybodaeth

Mae nifer fawr o bobl yn defnyddio'r w i geisio dod o hyd i wybodaeth am berthnasau a chyfeillion sydd ar goll.

Mae gwefan y BBC yn un o sawl sy'n cael eu rhedeg gan fudiadau dyngarol, megis y Groes Goch, sy'n ceisio hwyluso'r broses o ddod o hyd i wybodaeth clir.

Mae dros 125,000 wedi colli eu bywydau yn y drychineb, sydd wedi dymchwel trefi cyfan drwy Indonesia, Gwlad Tai a Sri Lanka.

'Wythnos emosiynol'

Mae pr o Sir Benfro yn credu eu bod wedi eu achub oherwydd eu bod ar daith cwch pan darodd y don enfawr eu traeth yn Phi Phi.

Enillodd Rhys Thomas a Kay Howells, sydd o Ludchurch, docynnau raffl ar Noswyl Nadolig i fynd ar daith cwch, ac maent yn credu y byddent wedi colli eu bywydau onibai am y daith oddiar y lan.

"Roedd hi'n ymddangos bod y llanw wedi gostwng yn hyrt o gyflym," meddai Mr Thomas.

"Roedd bobl yn y cychod mewn panic a doedden ni ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd.

"Roedd y bobl ar y lan yn gweiddi eu bod eisiau gadael y lan."

Hedfanodd y ddau i Bankok mewn awyren y fyddin yn gwisgo'r unig ddillad oedd ganddynt.

"Mae'r wythnos wedi bod yn un emosiynol iawn," dywedodd Mr Thomas.

"Rydym wedi bod yn crio gyda hapusrwydd ein bod ni yma, ac yn crio o dristwch am y bobl nad ydynt yma, a'r rhai sydd wedi colli pobl."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^