BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Awst 2005, 08:12 GMT 09:12 UK
Arolwg ar effaith troseddau casineb
Plisman a merched Moslemaidd
Mae mwy o ymosodiadau yn deillio o gasineb wedi bod ers ymosodiadau Llundain

Mae mudiad Cymorth i Ddioddefwyr yn mynd i wario 100,000 ar ymchwil i droseddau sy'n deillio o gasineb.

Daw'r arolwg ar effaith troseddau ar gymunedau ethnig wrth i'r troseddau gynyddu ar l yr ymosodiadau ar Lundain ym mis Gorffennaf.

Dywedodd Cymorth i Ddioddefwyr y bydd yr arolwg yma yn gymorth i ddatblygu canllawiau newydd a chefnogaeth i'r rhai sy'n dioddef o ganlyniad i droseddau hiliol.

Ers ymosodiadau Gorffennaf 7 mae 'na gynnydd mawr wedi bod yn nifer y troseddau sy'n gysylltiedig chasineb crefyddol yn Llundain.

Yr un adeg y llynedd roedd 40 o droseddau tra bod y nifer wedi cynyddu i 269 eleni yn ystod y cyfnod cyfatebol.

Dyna pam mae Cymorth i Ddioddefwyr wedi penderfynu cynnal ymchwil i droseddau sy'n deillio o gasineb.

"Dwi'n credu oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd yn Llundain y bydd y problemau yma yn cynyddu," meddai cadeirydd Cymorth i Ddioddefwyr yn ne Cymru, y Parchedig David Jones Protheroe.

'Newid byd'

"Rhaid i ni feddwl beth ydyn ni am ei wneud am y pethau hyn achos dydyn ni ddim wedi cael hyn yng Nghymru fel sy'n digwydd nawr," meddai.

Yn l Sirajul Islam, sydd wedi byw yma ers dros 40 mlynedd, mae wedi bod yn anodd i bobl o gymunedau lleiafrifol ers ymosodiadau Medi 11.

"Lle dwi wedi bod yn gallu crwydro i unrhyw le ledled Cymru mewn tref, ar fws neu mewn theatr roeddwn yn teimlo'n ffodus i wneud unrhyw beth gyda phobl yn gyfeillgar," meddai.

"Ond ar l beth sydd wedi digwydd mae bywyd wedi newid a'r byd wedi newid."

Gobaith Cymorth i Ddioddefwyr yw y bydd yr ymchwil yn eu galluogi i ddysgu mwy am droseddau sy'n deillio o gasineb, boed hynny yn erbyn Mwslemiaid a phobl Asiaidd, pobl hoyw neu bobl anabl, er mwyn ceisio deall sut i ymateb i droseddau fel hyn ac yn y pen draw ceisio eu hatal.
HEFYD:
Cyfarfod gwragedd Moslemaidd
02 Awst 05 |  Newyddion
Hiliaeth: Mwy o ddigwyddiadau
29 Gorff 05 |  Newyddion
Ffrwydradau: Tynhau diogelwch
08 Gorff 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^