BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Awst 2005, 15:37 GMT 16:37 UK
Morfilod cefngrwm ym Mae Ceredigion
Morfil Cefngrwm
Gall y morfilod cefngrwm fyw am 77 mlynedd

Mae cadwriaethwyr wedi cadarnhau eu bod wedi gweld morfilod cefngrwm am y tro cyntaf ym Mae Ceredigion.

Gwelwyd hyd at dri oedolyn 100 metr oddi ar arfordir Ynys Lochtyn ger Llangrannog yng Ngheredigion.

Yn ôl arbenigwr mae'n ansicr pam bod y mamaliaid, a all bwyso hyd at 30 tunnell, wedi cael eu denu i'r bae.

Yn ystod yr haf maen nhw i'w gweld yn fwy cyffredin oddi ar arfordir de orllewin Iwerddon a gogledd orllewin Yr Alban.

Cafodd y darganfyddiad ei gadarnhau gan Hanna Nuuttila o Sefydliad Gwylio Môr. Dywedodd eu bod wedi cael eu gweld gan gwch bleser oedd yn pysgota ar Orffennaf 16.

"Mae'n beth anarferol iawn i weld y morfilod cefngrwm ym Mae Ceredigion," meddai Miss Nuuttila o Gei Newydd.

"Gwelodd berson ar y cwch yr hyn oedden nhw'n credu oedd morfil cefngrwm ond nad oedd am ddweud dim byd gan y byddai wedi swnio mor wirion.

"Ond fe wnaeth rhywun awgrymu mai'r cefngrwm oedden nhw ac yna fe gafodd lluniau eu cymryd a dyna sut y gwnaethon ni eu hadnabod.

"Rydym yn credu mai dyma'r tro cyntaf iddyn nhw fod ym Mae Ceredigion."

Dŵr cynnes

Dywedodd nad oedd yn glir pam bod y morfilod wedi symud tuag at y bae.

"Dwi ddim yn gwybod a ydi hyn yn ymwneud â moroedd cynhesach neu'r cynnydd yn y nifer o forfilod," ychwanegodd.

"Mae hyn yn newyddion diddorol iawn ac os y bydd yn digwydd yn gyson yna mae modd casglu pam eu bod ym Mae Ceredigion."

Ychwanegodd bod y newid yn nhymheredd y môr yn gyfrifol am ddenu rhywogaethau amrywiol gan gynnwys y dolffin streipďog sydd i'w ganfod fel arfer ym Môr y Canoldir.

Ddydd Sadwrn mae'r wythnos gwylio morfilod a dolffiniaid yn dechrau ac mae disgwyl casglu'r nifer ucha o famaliaid eleni.

Yn flynyddol mae'r digwyddiad yma yn cael ei gynnal gan roi cyfle i aelodau'r cyhoedd i ddysgu llawer mwy am y 28 rhywogaeth o forfilod, dolffiniaid a llamhidyddion sydd i'w canfod ym Mhrydain.

Mae casgliadau'r rhai sy'n cymryd rhan yn yr arolwg yn rhoi gwybodaeth i arbenigwyr am ymddygiad y mamaliaid.
HEFYD:
Achub morfil prin o draeth
27 Medi 04 |  Newyddion
Gweld y morfil eto
06 Awst 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^