BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 8 Awst 2005, 16:39 GMT 17:39 UK
Poeni am ddiffyg profion cancr
Scaniau Cancr y Coluddyn
Mae cancr y coluddyn lladd tua 18,000 o bobl y flwyddyn

Mae AC Canolbarth Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cynulliad Cymru o fod yn araf o gymharu Lloegr yn cyflwyno profion i ddarganfod cancr y coluddyn.

Honnodd AC y Ceidwadwyr Glyn Davies, sydd wedi goroesi cancr, nad oedd dim byd wedi digwydd er gwaetha' addo "gwasanaeth dosbarth cyntaf" i bobl Cymru yn 2004.

Yn Lloegr bydd pobl dros 60 yn derbyn pecynnau profi yn y cartref.

Mae'r Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi dweud eu bod yn ystyried cyflwyno fframwaith rhaglen frs o gancr y coluddyn i Gymru.

Mae cancr y coluddyn yn lladd 50 o bobl yn y Deyrnas Unedig a mwy na 18,000 y flwyddyn. Cancr ar yr ysgyfaint yw'r unig fath o gancr sy'n lladd mwy o bobl.

"Mae barn feddygol cynar yn hanfodol ar gyfer goroesi a bydd y cynllun yn achub llawer o fywydau yn Lloegr. Mae'n siom mawr nad oes profion tebyg yn cael eu cyflwyno yng Nghymru."

Glyn Davies AC
Goroesodd Mr Davies gancr rhefrol yn 2002.

Bydd profion cartref yn cael eu anfon i bobl yn Lloegr yn eu 60au yn l Llywodraeth y DU wythnos ddiwetha'.

Erbyn 2009 bydd pobl rhwng 60 a 69 mlwydd oed yn cael eu gofyn i brofi eu hunain bob ddwy flynedd.

Ychwanegodd Mr Davies fod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi addo cyflwyno "gwasanaeth dosbarth cyntaf" i gleifion cancr y coluddyn yng Nghymru.

"Tra fod cynllun profi am haint yn cael ei sefydlu yn Lloger, sylw dwetha' y cynulliad ar y mater yw "ystyriaeth cychwynnol gyda swyddogion" sy'n cael ei gynnal cyn cyfnod o drafodaeth," ychwanegodd y AC yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, a gafodd wybod fod ganddo gancr rhefrol yn 2002.

"Does dim teimlad o frys ac mae Cymru yn cael ei gadael ar l unwaith eto.

"Dyw cancr ar y coluddyn ddim yn sylwi ar ffiniau cenedlaethol - mae'n lladd pobl yr un fath yng Nghymru a Lloegr".

"Cynllun bras"

Dywedodd llefarydd ar ran y Llywodraeth Cynulliad Cymru fod y Grwp Cydraddol Gwasanaeth Cancr wedi cynnig fframwaith o gynllun bras cancr y coluddyn ar gyfer ystyriaeth yn ddiweddar.

"Mae'r cynllun bras yn cynnwys cyngor ar bob agwedd o gancr y coluddyn gan gynnwys sut i'w osgoi, arwyddion y clefyd , profion, diagnosis a triniaeth," meddai'r llefarydd.

"Ar l ystyriaeth cychwynol gan swyddogion fe fydd y cynllun cael ei anfon am ymgynghoriad gan y GIG."

Dywedodd y llefarydd bydd y penderfyniad i brofi am gancr y coluddyn yng Nghymru yn ystyried argymhelliad y Bwrdd Profi Cenedlaethol.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^