BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 27 Rhagfyr, 2004, 10:33 GMT
Effaith daeargryn yn 'ysgytwol'
Phuket, Gwlad Thai
Olion y ddaeargryn: Phucket, Gwlad Thai
Mae twristiaid o Gymru wedi dweud pa mor ysgytwol yw effeithiau'r ddaeargryn yn ne a dwyrain Asia.

Daeargryn enfawr yn y mr, 8.9 ar raddfa Richter, sydd wedi lladd 23,000 o bobl.

Tarodd tonnau enfawr arfordir Indonesia, Sri Lanka, De India, Ynysoedd y Maldives a Gwlad Thai.

Roedd miloedd o bobl o Brydain ar eu gwyliau yn y gwledydd hyn ac mae 11 wedi eu lladd.

Roedd Ffion Haf o Ferthyr Tudful yn aros ar ynys Ko Lanta yng Ngwlad Thai.

"Yn gynta, clywais i ru anferthol," meddai.

Gwelodd hi a'i phartner y don yn nesu. "Roedd yn anferth ac ar draws y mr ac fel rhywbeth mewn ffilm.

"Wrth i'r don nesu at y lan sylweddolon ni pa mor ffyrnig yr oedd hi."

Colombo
Anrhefn: Cyrhaeddodd y tonnau'r tir mawr yn Sri Lanka

Wrth i fudiadau cymorth rhyngwladol geisio helpu, mae ofnau y gallai heintiau ymledu'n gyflym drwy'r ardaloedd trychineb.

Roedd Armand Watts, cynghorydd o Sir Fynwy, ar ei wyliau yng Ngwlad Thai.

"Tarodd ton anferth y pentre gwyliau a'i chwalu.

"Ar y dechrau, roedd 200 o bobl ar dri mynydd yn aros am y gwasanaethau brys oherwydd bod dim modd eu cyrraedd mewn ambiwlans.

"Does dim arian 'da fi na phasport. Ond mae'r llysgenhadaeth wedi dweud wrthym fod rhaid i ni, rywsut neu gilydd, gyrraedd Bangkok."

Dywedodd Davinder Singh o Abertawe fod effeithiau'r ddaeargryn yn ysgytwol.

Ers Tachwedd mae wedi bod yn gweithio mewn gwarchodfa eliffantod yn Sri Lanka.

"Mae'r holl beth yn afreal - mae cartrefi pobl wedi cael eu chwalu."

Roedd yn anferth ac ar draws y mr ac roedd fel rhywbeth mewn ffilm
Ffion Haf o Ferthyr Tudful
Yn Phuket, Gwlad Thai, dywedodd llygaid-dystion i bobl redeg o draethau i ddianc rhag y tonnau anferth.

Roedd adroddiadau i ddeifwyr a rhai oedd yn bolaheulo gael eu sgubo allan i'r mr.

Hon oedd y ddaeargryn fwya yn y byd ers 40 mlynedd ac roedd ei man canol yn Indonesia.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Tramor Jack Staw fod y llywodraeth yn gwneud popeth o fewn ei gallu i helpu goroeswyr.

Rhif ffn llinell brys y Swyddfa Dramor yw 0207 008 0000.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^