BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 7 Awst 2005, 08:02 GMT 09:02 UK
Llwyddiant ariannol i Steddfod Eryri
Richard Morris Jones
Richard Morris Jones: Wythnos lwyddiannus er gwaetha'r tywydd

Mae Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau 2005 wedi gwneud llawer mwy o elw na'r disgwyl yn l swyddogion y Brifwyl.

Cyhoeddodd Cadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod ei fod o bellach yn disgwyl y bydd yna elw o tua 100,000 ar ddiwedd yr wythnos.

Doedden nhw ddim wedi disgwyl gwneud mwy na 70,000 o elw.

Dywedodd Richard Morris Jones fod nifer o elfennau'n gyfrifol am y llwyddiant.

Ymhlith yr elfennau y nododd Mr Morris Jones roedd llwyddiant y pwyllgorau lleol i guro'u targedau o ran codi arian i dalu am yr ŵyl.

"Mae tocynnau ar gyfer cyngherddau nos wedi gwerthu'n arbennig o dda, gyda phob tocyn ar gyfer nifer ohonyn nhw'n cael eu gwerthu cyn i'r Eisteddfod ddechrau," meddai.

"Mae'r niferoedd o bobl sydd wedi ymweld a'r brifwyl wedi bod yn dda iawn ac mae'r cyngherddau a drefnwyd ar gyfer pobl ifanc ar Faes B wedi bod yn boblogaidd iawn hefyd."

Er gwaetha'r tywydd ar gyfnodau yn ystod yr wythnos mae miloedd wedi heidio i'r maes ar stad Y Faenol eleni.

Fe wnaeth 19,489 o bobl ymweld 'r Eisteddfod ddydd Sadwrn mwy nag yng Nghasnewydd y llynedd (15,548) ac ym Meifod (16,438)yn 2003.

Dros yr wythnos mae 157,920 wedi mynd drwy'r giatiau, unwaith eto mwy na'r ddwy Eisteddfod flaenorol - Casnewydd 147,785 a Meifod 155,390.

Fe fydd y golygon bellach yn troi tuag at Abertawe yn 2006.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^