BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 27 Rhagfyr, 2004, 10:03 GMT
Cannoedd yn hela yng Nghymru
Helfeydd
Uchafbwynt: Helfeydd dydd Llun
Yng Nghymru mae cannoedd wedi bod mewn helfeydd, y rhai ola o bosib cyn bod gwaharddiad yn dod i rym.

Yn Chwefror bydd hela chŵn yn cael ei wahardd yng Nghymru a Lloegr ond gallai her gyfreithiol olygu y bydd oedi cyn i'r ddeddf ddod i rym.

Mae helfeydd Gŵyl San Steffan, un o uchafbwyntiau'r byd hela, yn cael eu cynnal ddiwrnod yn hwyrach eleni am nad ydyn nhw byth yn cael eu cynnal ddydd Sul.

Roedd helfeydd yng Ngwynedd, Sir y Fflint, Sir Benfro, Aberhonddu a Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd mudiadau nad oedden nhw wedi trefnu protestiadau yn erbyn helfeydd dydd Llun.

Dwy her

Yn y de roedd Helfa Llangeinor ym Melin Ifan Ddu ger Pen-y-bont.

"Mae mwy o bobl yma eleni," meddai Darren Hughes o'r Cynghrair Cefn Gwlad.

"Dwi heb weld cymaint ers blynyddoedd ac mae 'na rai'n bresennol sy heb hela erioed."

Ar hyn o bryd mae'r cynghrair yn cyflwyno dwy her gyfreithiol, gan gynnwys un o dan ddeddfwriaeth hawliau dynol Ewropeaidd a allai gael ei thrafod yn y llysoedd am flynyddoedd.

Mae Downing Street wedi dweud na fydd yn gwrthwynebu pe bai'r mudiad yn cyflwyno gwaharddeb allai arwain at ohirio gweithredu'r ddeddf.

b>Gwrthwynebiad

Dywedodd Mr Hughes y byddai gwrthwynebiad yn erbyn y gwaharddiad yn parhau ymhell wedi'r etholiad cyffredinol.

"Mae cymaint o fylchau yn y ddeddfwriaeth.

"Ry'n ni'n ffyddiog y byddwn ni'n dal i hela o fewn y ddeddf.

"Os yw'r llywodraeth yn amau y bydd helwyr a'u cymunedau'n llai penderfynol oherwydd dyddiad gweithredu'r gwaharddiad, maen nhw'n gwneud camgymeriad," meddai.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^