BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 5 Awst 2005, 18:08 GMT 19:08 UK
Cadair i Tudur Dylan
Tudur Dylan Jones a'i dad John Gwilym Jones
Hon yw'r ail dro i Tudur Dylan Jones ennill Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol
Y bardd Tudur Dylan Jones sy wedi ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol am yr ail dro.

Roedd ei "awdl gyfareddol ymhell ar y blaen", meddai'r beirniaid.

Cafodd Tudur Dylan Jones, mab y Prifardd John Gwilym Jones, ei eni yng Nghaerfyrddin cyn ei fagu ym Mangor.

Dywedodd y beirniaid, Peredur Lynch, Emyr Lewis ac Alan Llwyd, fod "cynildeb rhyfeddol" yn y cyfanwaith.

Ysgrifennodd awdl mewn cynghanedd gyflawn ar y thema 'Gorwelion' ac mae'n canu am y fraint sy'n dod i ran rhieni i drosglwyddo straeon hanes i'r genhedlaeth nesaf.

Yn y gerdd, mae'r tad yn dweud gwahanol straeon o fyd y Mabinogi wrth ei ferch ac yn ofni fod ei gof yn pallu.

Plant

Wrth draddodi'r feirniadaeth, dywedodd Peredur Lynch nad oedd y tri beirniad wedi cytuno'n llwyr am ba fardd oedd ar frig y naw y cystadlodd.

Ond roedd y tri yn gytn bod awdl Tudur Dylan Jones ymhell ar y blaen.

Ganed Mr Jones yng Nghaerfyrddin ond symudodd y teulu i Fangor lle'r aeth i'r ysgol ac i'r Brifysgol.

Graddiodd mewn Cymraeg ac Addysg ac mae'n dysgu yn awr yn Ysgol Gyfun y Strade.

Enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd 1988 a Chadair Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Colwyn yn 1995.

Cafodd ei gadeirio yno gan ei dad, John Gwilym Jones, a oedd yn archdderwydd ar y pryd.

Bu'n Fardd Plant Cymru y llynedd ac mae newydd gwblhau cyfrol o gerddi i blant.

Yn ogystal derbyn Cadair yr Eisteddfod sy'n rhodd gan Undeb Amaethwyr Cymru yng Nghaernarfon, mae'n derbyn gwobr o 750.

Mae'n briod ag Enid ac mae ganddynt ddwy ferch, Catrin a Siwan.

ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

O'R MAES

GAN CYMRU'R BYD

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF

ORIELAU

GWEFANGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^