BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 24 Rhagfyr, 2004, 14:51 GMT
'Yr anrheg orau erioed'
Iwan, Inge a John
Dathlu: Y teulu gyda'i gilydd
Mae'r dyn sy'n dod gwn i gartrefi Cymru yn dathlu Nadolig eleni am fod ganddo fab o'r Carib.

Yr actor John Pierce Jones, Mr Picton yn C'mon Midffild, a'i wraig Inge Hansen sy wedi mabwysiadu bachgen bach o wlad dlota'r Gorllewin, Haiti.

Fe ddaeth y ddau o hyd iddo wrth fynd i gartre plant amddifad ar yr ynys pan oedd y bachgen yn ddim ond pythefnos oed ac yn pwyso pedwar pwys.

Erbyn hyn, mae'r pr wedi trechu'r drefn fiwrocrataidd ac unrhyw broblemau oedd yn gysylltiedig 'r chwyldro gwaedlyd yn Haiti ynghynt eleni.

Newidiodd byd John wedi iddo gyfarfod a phriodi Inge o Efrog Newydd.

Inge, John ac Iwan
Mae'r teulu rhyngwladol am ddathlu Nadolig hapus

Wedi iddyn nhw ddeall na allen nhw gael plant penderfynon nhw fabwysiadu ac ar l ymchwil hir ar y we daeth y ddau o hyd i gartref plant yn Haiti oedd yn chwilio am ddarpar rieni.

"I ddechrau, roedd gen i amheuon am fod yn dad," meddai John sy'n 58 oed.

"Roeddwn i isio ymddeol yn gynnar a chael mwy o amser i fi fy hun ac, a bod onest, roeddwn i'n gofidio beth fyddai pobl yn ei ddweud.

"Ond, wrth ymchwilio mwy i'r syniad o fabwysiadu, diflannodd yr amheuon ac unwaith i mi gyfarfod Iwan, roeddwn i'n gwybod fy mod i am fod yn dad iddo."

Wedi iddyn nhw gyfarfod 'r bachgen a'i alw'n Iwan Pyrs, roedd y broses o fabwysiadu yn hir a chymhleth, meddai.

Rhaid oedd trefnu pasport iddo adael Haiti ac wedyn roedd anawsterau oherwydd y chwyldro yn y wlad yn Chwefror 2004.

Unwaith i mi gyfarfod Iwan, roeddwn i'n gwybod fy mod i am fod yn dad iddo
John Pierce Jones

Gyda help uwchswyddog, llwyddodd y ddau i wneud y trefniadau angenrheidiol ac erbyn hyn mae'r teulu gyda'i gilydd.

Ffilmiodd Inge y broses o fabwysiadu Iwan ei hun ac mae'r holl hanes mewn rhaglen ddogfen ar Gŵyl San Steffan.

"Rwy'n dod o deulu mawr ac roeddwn i bob amser eisiau plant fy hun - nawr mae fy nheulu yn gyfan," meddai Inge.

"Mae mabwysiadu plentyn yn newid dy fywyd, wrth gwrs, ond rwy'n teimlo ein bod ni wedi gwneud y peth iawn.

"Roedd Iwan yn werth pob ymdrech."

Fy Mab o Haiti, Gŵyl San Steffan, 9.45pm, S4C

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^