BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 22 Mehefin, 2005, 08:33 GMT 09:33 UK
£10,000 yr un i Caryl ac Owen
Clawr Martha Jac a Sianco

Martha Jac a Sianco, nofel Caryl Lewis, sydd wedi ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn 2005 yn Gymraeg.

The Dust Diaries gan Owen Sheers oedd yn fuddugol yn yr adran Saesneg.

Mae'r awduron wedi derbyn £10,000 yr un.

Y mudiad hybu llÍn Academi roddodd y wobr, y fwyaf erioed yng Nghymru am lyfr unigol, a Chyngor Celfyddydau Cymru noddodd hi.

Dywedodd Alun Pugh, wrth gyflwyno'r gwobrau, fod llyfrau'r gystadleuaeth "yn enghreifftiau ardderchog o'r hyder cynyddol yn yr hyn y gall y celfyddydau eu cynnig i Gymru a'u bod yn dangos fod llÍn yng Nghymru yn fywiog ac yn ffynnu."

Dywedodd yr enillydd Caryl Lewis fod y newyddion wedi ei "syfrdanu."

"Fe ddes i yma i fwynhau'r achlysur ac roedd yn gryn sioc," meddai.

"Dwi'n mwynhau ysgrifennu...mae'n braf iawn cael fy ngwobrwyo am hynny.

"A dwi'n credu fod ysgrifennu'n rhywbeth yr ydych yn gweithio arno ar hyd eich oes a gobeithio y bydda i'n mwynhau gyrfa hir."

Dywedodd Meg Elis, cadeirydd y panel Cymraeg, fod Ms Lewis "yn llenor disglair."

"Yr oeddem ni'n tri fel beirniaid yn unfryd unfarn mae hi oedd wedi ysgrifennu'r nofel orau," meddai.

Mae Ms Lewis yn awdur llawn-amser, yn byw yn Goginan ger Aberystwyth.

'Pwerus'

Graddiodd o Brifysgol Durham cyn mynd i Brifysgol Aberystwyth i ennill gradd uwch mewn ysgrifennu.

Daeth merch y gantores Doreen Lewis i amlygrwydd oherwydd Martha Jac a Sianco, ei hail nofel y mae beirniaid a darllenwyr wedi ei chanmol.

Caryl Lewis
Cefndir a chynefin Caryl Lewis oedd yr ysbrydoliaeth i'r nofel

Nofel am ddau frawd a chwaer sy'n byw yng nghefn gwlad Ceredigion yw hi, nofel ddifrifol, ddwys sy'n treiddio i feddyliau'r tri chymeriad.

Cefndir a chynefin yr awdures oedd ysbrydoliaeth y nofel, meddai, a dywedodd yr awdur Wil Sam,ei bod yn "nofel eithriadol o bwerus sy'n swyno ambell dro ac yn dychryn dro arall".

Mae'r awdures wedi ysgrifennu Dal hi!, nofel i oedolion ifanc ac Iawn boi? i bobol ifanc yn eu harddegau, llyfr a enillodd Wobr Tir na-Nog 2004.

Cafodd yr enillydd arall Owen Sheers ei eni yn Fiji a'i fagu yn Y Fenni. Bardd yw e ac awdur straeon byrion.

Dwy stori yn cyd-redeg ‚'i gilydd sy yn ei nofel gyntaf, The Dust Diaries.

Mae'n adrodd hanes ei hen hen ewythr a aeth i dde Rhodesia i genhadu yn 1900. Roedd yn bwriadu aros yno am ddwy flynedd ond arhosodd weddill ei fywyd.

Taith bersonol

Aeth Mr Sheers i Zimbabwe am bum mis yn 1999 i ymchwilio i fywyd ei hen hen ewythr.

Yr ail stori yw ei daith bersonol ei hun yno.

"Mae wedi cymryd sawl blwyddyn i mi ei hysgrifennu ac mae cyrraedd y cam hwn yn y broses yn wych, yn arbennig gan fod awduron y rhestr fer a hir o safon mor uchel," meddai wedi'r cyhoeddiad nos Fawrth yng Nghaerdydd.

Owen Sheers
Owen Sheers: Yn cyrraedd y brig gyda'i nofel gyntaf

"Mae gwobr fel hyn yn rhoi'r hyder i chi, y gydnabyddiaeth hanfodol a bydd yn gymorth i mi arbrofi mwy."

Cafodd Mr Sheers ei addysgu yn y Coleg Newydd, Rhydychen, a Phrifysgol Dwyrain Anglia lle dilynodd gwrs MA ar Ysgrifennu Creadigol.

Roedd The Dust Diaries ar restr fer Gwobr Ondaatje Cymdeithas Frenhinol Lenyddol 2005.

Beirniaid cystadleuaeth flynyddol Llyfr y Flwyddyn eleni oedd Meg Elis, Tony Bianchi a Hafina Clwyd yn Gymraeg a'r beirniaid Saesneg oedd Charlotte Williams, Tony Brown a Patrick Hannan.

Y llyfrau Cymraeg ar y rhestr fer eleni oedd:

Rhwng y Nefoedd a Las Vegas gan Elin Llwyd Morgan.

Hi yw fy Ffrind gan Bethan Gwanas.

Martha Jac a Sianco gan Caryl Lewis.

Y llyfrau Saesneg ar y rhestr fer eleni oedd:

The Dust Diaries gan Owen Sheers.

Remember Me gan Trezza Azzopardi.

The Land as Viewed from the Sea gan Richard Collins.
HEFYD:
Rhestr hir Llyfr y Flwyddyn
04 Maw 05 |  Newyddion
Tair ar restr fer Llyfr y Flwyddyn
12 Mai 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^