BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 21 Rhagfyr, 2004, 08:33 GMT
180,000 at addysg feithrin
Dosbarth meithrin
Mae'r mudiad wedi derbyn grantiau gwerth tua 180,0000
Mae mwy o arian ar gael i hyfforddi gwirfoddolwyr sy'n dysgu plant ifanc drwy'r wlad.

Mudiad Ysgolion Meithrin (MYM) sydd wedi cael grantiau gwerth tua 180,000 gan Lywodraeth y Cynulliad a Chronfa Gymdeithasol Amcan Un.

Mae'r MYM wedi dweud mai nod y cynllun fydd hyfforddi staff a gwirfoddolwyr cylchoedd meithrin yn y gogledd, gorllewin a chymoedd de Cymru.

A'r gobaith yw yw hyfforddi 1,272 o bobl erbyn Gorffennaf 2005.

Bydd cyfleusterau gofal plant i 12,600 o rieni a 6,300 o blant a mwy na 420 o staff yn gwella sgiliau rheolaeth.

"Mae'r mudiad yn falch iawn o gael y cyfle i wireddu cynllun hyfforddi a fydd yn sicrhau fod gan y gwirfoddolwyr sy'n rhedeg ein cylchoedd y sgiliau angenrheidiol a'r wybodaeth ddiweddara i reoli'r cylchoedd yn effeithiol," meddai Hywel Jones, prif weithredwr y mudiad.

Partneriaeth

"Rydym yn falch o'r bartneriaeth sydd wedi datblygu rhyngom chronfeydd strwythurol y llywodraeth i hybu ein gwaith ar bob lefel."

Cafodd Joan Wilkes o Gilgerran, Sir Benfro, ei phenodi fel swyddog rheoli'r cynllun ac mae pedwar tiwtor wedi'u penodi i gynnal sesiynau hyfforddi rheoli cylchoedd meithrin.

Bydd y tiwtoriaid yn defnyddio Llawlyfr Gwirfoddolwyr Mudiad Ysgolion Meithrin fel sail i'r hyfforddiant.

Mae'r llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth ar sut i reoli a chynnal cylch meithrin ac mae'n trafod pynciau fel amcanion y mudiad a phenodi staff a materion ariannol.

Bydd hyfforddiant yn cael ei gynnig i dri pherson allweddol mewn 424 o gylchoedd meithrin.
HEFYD:
12m i hybu'r iaith
17 Rhag 04 |  Newyddion
Pryder cylchoedd meithrin
29 Ion 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^