BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Mehefin, 2005, 12:55 GMT 13:55 UK
Carreg Las: Llys ApÍl
Cynlluniau'r Garreg Las
Mae cynllun Y Garreg Las werth tua £60m

Mae'r frwydr dros ganiatŠu codi pentre gwyliau anferth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi mynd i'r Llys ApÍl ddydd Gwener.

Dywed datblygwyr y bydd pentre'r Garreg Las, sy'n werth £60m, yn creu bron i 1,000 o swyddi newydd ac yn hwb i dwristiaeth.

Ond mae Cyngor y Parciau Cenedlaethol - sy'n gwrthwynebu'r rhan o'r datblygaid a fyddai o fewn ffiniau'r parc - yn dweud fod hwn yn achos prawf pwysig i warchod natur pob parc.

Dyma'r cam diweddara mewn ymgais hir i geisio sefydlu'r pentref.

Cafodd y cynllun dadleuol i godi'r pentre gwyliau anferth ar lan Afon Cleddau ganiat‚d cynllunio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 18 mis yn Űl.

Ond fe aeth Cyngor y Parciau Cenedlaethol, y corff goruchwylio sy'n monitro datblygiadau mewn parciau cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr, i'r llys i geisio atal y datblygiad o fewn ffiniau'r parc.

Mae'r cyngor yn dweud y gallai hyn agor y drws i ddatblygiadau tebyg mewn parciau ledled Cymru a Lloegr.

Er i'w hachos yn yr Uchel Lys fethu cawsant ganiat‚d i fynd i'r Llys ApÍl.

Mae'r gwrandawiad yn cael ei gynnal o flaen tri barnwr yn Llundain ddydd Gwener.

Mae disgwyl iddyn nhw ystyried unwaith eto a ddylid gwrthdroi'r caniat‚d cynllunio.

Caiff yr ymgyrch hon ei gweld fel achos prawf pwysig yn y frwydr rhwng creu gwaith a gwarchodaeth mewn Parciau Cenedlaethol.

"Mae'r achos yma yn bwysig iawn i Barciau Cenedlaethol Cymru, sy'n gyfrifol am 20% o dir Cymru ac yn hanfodol i economi'r genedl ac yn rhan o'n diwylliant," meddai Sylvia Davies, Swyddog Materion Cymreig y Cyngor.

Mae prif weithredwr y Garreg Las, William McNamara, wedi dweud fod y cynllun wedi mynd trwy "bob cam o'r broses gynllunio ddemocrataidd".
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^