BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 16 Rhagfyr, 2004, 08:27 GMT
Plismon newydd i gefn gwlad
PC Dorian Roberts
Mae PC Dorian Roberts yn gobeithio gostwng troseddau amaethyddol

Mae plismon sy'n ffermio ar Ynys Mn am gynnig cymorth i ffermwyr i ostwng y nifer o droseddau mewn ardaloedd wledig.

Y plismon Dorian Roberts sydd wedi cael ei benodi yn swyddog fydd a chyfrifoldeb arbennig am droseddau amaethyddol.

Heddlu'r Gogledd ydi'r cynta yng Nghymru i benodi swyddog o'r fath.

Daw'r penodiad yn fuan ar l i arolwg ddangos bod y nifer o ddefaid sy'n cael eu dwyn o ffermydd Cymru yn waeth na'r disgwyl.

Fe fydd Mr Roberts, sy'n cadw defaid ar dyddyn ar Ynys Mn, yn cydweithio'n agos plismyn cymunedol yng ngogledd Cymru i ddelio gydag unrhyw fater amaethyddol neu gefn gwlad.

Rydan ni'n gobeithio y gwnaiff hyn leihau troseddau mewn ardaloedd amaethyddol
Dafydd Jarrett, NFU Cymru

Y bwriad yw y bydd yn medru rhoi cyngor i ffermwyr am faterion sy'n effeithio pobl cefn gwlad, o'r ddeddf newydd ar hela i drafferthion efo dwyn anifeiliaid a pheiriannau fferm

Mae'r undebau amaethyddol wedi bod yn galw ers peth amser am i blismon gydweithio'n uniongyrchol ag ardaloedd wledig.

"Mae gen i syniad go lew sut mae pethau'n gweithio yn y wlad gan mod i a'n nheulu yn ffarmio," meddai Mr Roberts a ddaw'n wreiddiol o Ddyffryn Conwy.

Fe fydd Mr Roberts yn gyfrifol am y materion yma ar hyd a lled y gogledd ac fe fydd yn ymweld a'r marchnadoedd er mwyn magu perthynas ffermwyr drwy'r ardal.

"Fy mwriad i ydy dod a'r plismyn lleol sy'n gweithio yn yr ardaloedd gwledig i mewn i bwyllgorau, ddim yn rhy aml chwaith, er mwyn siarad efo nhw gweld be ydy eu problemau yn eu hardaloedd nhw," ychwanegodd.

Dwyn defaid

Croesawodd Dafydd Jarrett, swyddog polisi gydag NFU Cymru, y penodiad.

"Rydan ni'n gobeithio y gwnaiff hyn leihau troseddau mewn ardaloedd amaethyddol ac mi fydd yn medru edrych ar y darlun eang," dywedodd Mr Jarrett.

"Rydan ni'n gweld bod 'na ddwy rl, i ddal drwgweithredwyr ond efallai yn bwysicach na hynny i beidio cael y troseddau yma i ddechrau.

"Mae'r rl ar draws gogledd Cymru ac mae hyn yn bwysig i roi arbenigedd sut i beidio cael troseddau ar eich fferm."

Ac mae Undeb Amaethwyr Cymru hefyd yn croesawu'r penodiad.

"Fe fydd y swydd yn fodd i'r diwydiant gael arbenigedd a dwi'n siwr y bydd Dorian Roberts yn datblygu'r swydd ac yn datblygu str o wybodaeth a dealltwriaeth ac yn magu cysylltiadau efo gwahanol sectorau yn y diwydiant," meddai Huw Jones.

Mae cannoedd o ddefaid wedi cael eu dwyn o ffermydd yng Nghymru yn ystod y flwyddyn, yn l arolwg Undeb Amaethwyr Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd.

Roedd canlyniadau'r arolwg yn llawer gwaeth ac yn llawer mwy na'r hyn yr oedd yr undeb wedi ei ddisgwyl.

Credir bod mwyafrif y defaid sy'n cael eu dwyn yn mynd i ladd-dai anghyfreithlon a bod y cig wedyn yn cael ei werthu mewn dinasoedd.

Mae'r undeb yn annog pawb i fod yn wyliadwrus am unrhyw ymddygiad amheus yng nghefn gwlad.
HEFYD:
Pryder am ddwyn defaid
22 Tach 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^