BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 15 Rhagfyr, 2004, 12:08 GMT
Newyddion Cymru
Dyma'r newyddion yn gryno o Gymru:


Lynette White: Arestio dynes

Mae dynes leol 57 oed yn cael ei holi gan dditectifs yn Abertawe ar amheuaeth o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae'n debyg iddi gael ei harestio mewn cysylltiad 'r ymchwiliad gwreiddiol i lofruddiaeth y butain, Lynette White, yng Nghaerdydd yn l yn 1988.


Bws a char mewn damwain

Mae dau o bobol wedi eu cludo i Ysbyty Bronglais Aberystwyth ar l i gar a bws daro ei gilydd ger Llanbedr Pont Steffan.

Mae'n debyg i'r ddamwain ddigwydd ar yr A485 ger pentre Silian.

Dyw hi ddim yn ymddangos bod yr anafiadau'n rhai difrifol.


Mwy yn ddi-waith yng Nghymru

Mae'r ffigyrau chwarterol ar ddiwethdra yn dangos bod cynnydd o 1,000 wedi bod yn nifer y di-waith yng Nghymru.

Yn ystod y cyfnod rhwng Awst a Hydref eleni felly roedd dros 4.5 o'r boblogaeth yn ddi-waith.

Daw hyn er gwaetha'r ffaith bod lefelau Prydeinig yn dangos gostyngiad yn y nifer.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^