BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 11 Rhagfyr, 2004, 09:45 GMT
Cofio Llywelyn Ein Llyw Olaf
Y seremoni ddydd Sadwrn
Cafodd y seremoni ei chynnal ger Cofeb Llywelyn

Mae gwrthwynebwyr rhyfel yn Irac wedi annerch seremoni i gofio marwolaeth Llywelyn Ein Llyw Olaf yn y canolbarth ddydd Sadwrn.

Bu farw Llywelyn ap Gruffydd, tywysog olaf Cymru, yn 1282.

Eleni roedd dau sydd wedi ymgyrchu ym erbyn rhyfel yn sn am y traddodiad o heddychwyr yng Nghymru.

Cafodd y seremoni, oedd wedi ei threfnu gan Ymddiriedolaeth Abaty Cwm Hir, ei chynnal ger Cofeb Llywelyn yng Nghilmeri ger Llanfair ym Muallt.

Ers y chwedegau mae seremoni wedi ei chynnal ar y penwythnos wedi 11 Rhagfyr, y diwrnod y lladdwyd Llywelyn.

Mae wedi datblygu dros y blynyddoedd ac wedi bod yn gyfle i wleidyddion a chenedlaetholwyr fynegi eu dyheadau am ddyfodol Cymru.

Mae'n bwysig cofio ein gwreiddiau a'r ymdrech a wnaeth ein cyndadau
John Davies, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Abaty Cwm Hir

Dros y Sul roedd y Cynghorydd Ray Davies o Gaerffili yn sn am y traddodiad yng Nghymru o ymgyrchu yn erbyn rhyfel, traddodiad sy'n cynnwys enwau fel Henry Richard o Dregaron, Niclas y Glais, Waldo Williams a Gwynfor Evans.

Hefyd yn annerch roedd Dafydd Iwan, Llywydd Plaid Cymru, sydd wedi datgan ei wrthwynebiad i ryfel a gorthrwm.

Offeren

Roedd yr Arglwydd Livsey o Dalgarth, Llywydd Ymddiriedolaeth Abaty Cwm Hir, yn cyfeirio at y y rhan y gallai cenedl fach fel Cymru ei chwarae wrth greu hedwch yn y byd.

Mynegodd AS Brycheiniog a Maesyfed, Roger Williams, ei obeithion o ran dyfodol Cymru ac adfer heddwch yn y byd.

Llywelyn Ein Llyw Olaf
Cafodd Llywelyn Ein Llyw Olaf ei ladd yng Nghilmeri ar 11 Rhagfyr, 1282.

Rhwng yr areithiau roedd Cr Cochion Caerdydd yn perfformio alawon gwladgarol.

Brynhawnn Sadwrn aeth pawb i Eglwys Llanynys yr ochr arall i afon Irfon ac, yn l yr hanes, hwn oedd lle y clywodd Llywelyn yr offeren y bore y cafodd ei ladd.

Cr Cochion Caerdydd oedd yn canu'r offeren ac yn darllen marwnadau.

Ddydd Sul roedd ymweliad chastell Llywelyn yn Aberedw yn y bore a gwasanaeth coffa yn Abaty Cwmhir yn y prynhawn.

Dywedodd John Davies, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Abaty Cwm Hir, fod cofio'r hyn ddigwyddodd ar Ragfyr 11 1282 yn bwysig.

'Cofio ein gwreiddiau'

"Mae'n rhan o'r hyn sy'n ein gwneud ni'n genedl. Mae'n bwysig cofio ein gwreiddiau a'r ymdrech a wnaeth ein cyndadau," meddai.

"Ac mae'n bwysig fod pob plentyn ac oedolyn yn gwybod beth sydd wedi ein gwneud yn genedl ac yn cofio ein hanes.

"Mae'n ddiddorol ein bod yn trafod heddwch wrth y gofeb eleni gan fod Llywelyn wedi marw yng nghanol rhyfel."

Ei obaith yw y bydd y seremoni yn denu mwy o bobol yn y dyfodol.

"Hyd yma does dim cymaint ag oedd yn dod yn yr wythdegau," meddai.

"Fe fuaswn i'n licio gweld y penwythnos yn denu o leiaf gymaint o bobol a oedd yn bresennol bryd hynny a hyd yn oed mwy eto.

"Mae'n bwysig fod yr holl genedl yn dod i werthfawrogi'r penwythnos."
HEFYD:
Awdur yn 'datrys' dirgelwch Glyndwr
06 Tach 04 |  Newyddion
Baneri Glyndwr yn gwerthu dros y byd
28 Medi 04 |  Newyddion
Cofio lladd Llywelyn
11 Rhag 03 |  Newyddion
Dadorchuddio murlun i dywysog
21 Gorff 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^