BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 10 Rhagfyr, 2004, 15:55 GMT
'Cysgod o hyd dros fy mywyd'
Bryn Fn

Mae dyn gafodd ei arestio mewn cysylltiad ag ymchwiliad yr heddlu i'r ymgyrch losgi yn dweud bod y profiad o gael ei amau ar gam yn dal i daflu cysgod dros ei fywyd.

Chafodd yr actor a'r canwr Bryn Fn ddim ei gyhuddo o unrhyw drosedd ac fe gafodd ei ryddhau.

Ond dros 10 mlynedd yn ddiweddarach mae'r ffaith iddo gael ei arestio a'i holi a bod yr heddlu wedi archwilio ei gartref yn dal yn fwrn arno.

Mudiad o'r enw Meibion Glyndŵr a hawliodd gyfrifoldeb am y mwyafrif o danau yng Nghymru a Lloegr rhwng 1979 a 1991.

Llosgwyd dros 200 o dai haf, carafanau, cychod, ceir a swyddfeydd gwerthu tai yn ystod yr ymgyrch oedd yn targedu eiddo pobl o Loegr yng Nghymru.

Mae pawb angen cael cyfweliad ar gyfer cael fisa i weithio yno meddan nhw wrtha i ond wedyn 'yn dy achos di does na ddim pwynt dod i lawr'
Bryn Fn

I'r actor a'r canwr roedd y profiad a gafodd yn Chwefror 1990 yn un sy'n dal yn gysgod ar ei fywyd.

"Roedd o'n syndod," meddai wrth gofio bod yr heddlu wedi mynd i'w gartref i'w holi mewn cysylltiad 'r ymgyrch.

"Roeddwn i'n ffeindio fy hun yn chwerthin yn reit nerfus a meddwl 'Pam dach chi isio dod yma?'.

"'Os os ganddoch chi warant,' meddwn i, 'wel, mae'n rhaid i mi adael chi i mewn'.

"Dywedon nhw 'Triwch aros efo'r plismyn rhag ofn iddyn nhw ddarganfod rwbath fel bo chi'n gallu bod yn dyst'.

"Ond pan mae na cwe plisman yn gwasgaru i bob cyfeiriad - lle oeddwn i fod i fynd?"

Tramor

Cafodd wybod bod 'na fwy o blismyn tu allan i'w gartref yn crwydro'r tir ac yn archwilio'r caeau, y cloddiau a'r beudai.

Mae canlyniadau'r arestio yn dal i effeithio arno.

Tŷ a losgwyd yn Nefyn
Llosgwyd y tŷ yma yn Nefyn yn 1979
"Ychydig o flynyddoedd ar l yr arestio roeddwn i fod i fynd i Killarney yn Iwerddon i ganu cn fuddugol Cn i Gymru.

"Ond roeddwn i'n ffilmio yng nghanolbarth Lloegr ar y pryd ac es i allan o'r car ac oedd 'na ddau ddyn efo siwtiau yn disgwyl amdana i."

"Special Branch oedden nhw. Eisiau gwybod lle oeddwn i'n mynd a pam mod i'n mynd yna a phwy oeddwn i'n mynd i gyfarfod yn Iwerddon."

Dywedodd ei fod yn gobeithio ffilmio mewn gwledydd gwahanol, gan gynnwys America, ai fod yn ofni y gallai wynebu trafferthion o hyd.

"Mae gen i brosiectau ar hyn o bryd lle dwi'n gobeithio mynd i ffilmio i wahanol wledydd i wneud efo moto beics a dwi isio mynd i America rhyw ben yn 2006-6.

"Dwi di bod yn dechrau holi rwan am fisa a siarad efo nhw yn Llundain.

"Mae pawb angen cael cyfweliad ar gyfer cael fisa i weithio yno meddan nhw wrtha i ond wedyn 'yn dy achos di does na ddim pwynt dod i lawr'.

"Wnes i ddweud na ches i fy nghyhuddo ond ddudo nhw 'dan ni'n deall dy fod wedi cael dy arestio am bethau yn ymwneud therfysgaeth'."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^