BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 10 Rhagfyr, 2004, 07:08 GMT
Agor canolfan 4m yn Eryri
Eryri
Bydd y ganolfan yn darparu llety i bobl ar wyliau amgylcheddol

Mae canolfan gwerth 4m yn agor yn Eryri ddydd Gwener a fydd yn cael ei defnyddio ar gyfer cynadleddau, hyfforddi, gwirfoddoli a gwyliau amgylcheddol.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy wedi troi Neuadd Craflwyn, gafodd ei chodi yn y 19eg ganrif, yn ganolfan.

Mae'r ganolfan yn Nant Gwynant yn darparu llety i bobl ar wyliau amgylcheddol a fydd yn dod i weithio i Eryri.

Prif Weinidog y Cynulliad, Rhodri Morgan, sy'n agor y ganolfan Morgan, ddydd Gwener.

Y prosiect hwn yw un o'r buddsoddiadau mwyaf yr ydyn ni wedi ei wneud yn amgylchedd unrhyw ardal wledig yng Nghymru
Iwan Huws, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi buddsoddi dros 4m yn ardal Nant Gwynant a daeth 2.65m o gronfa Amcan Un Ewrop.

"Y prosiect hwn yn un o'r buddsoddiadau mwyaf yr ydyn ni wedi ei wneud yn amgylchedd unrhyw ardal wledig yng Nghymru," meddai Iwan Huws, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

"Mae dros 4m wedi ei wario ar swyddi, nwyddau a gwasanaethau yn yr ardal.

'Cyfraniad'

"Dyma enghraifft wych o'r hyn y gellir ei gyflawni pan fo pobl a sefydliadau yn gweithio gyda'i gilydd.

"Mae wedi gwneud cyfraniad gwych i economi'r ardal ac mae wedi gwella'r mynediad - yn ei ystyr ehangach - i gefn gwlad."

Llosgi rhododendron
Fe fu 600 o wirfoddolwyr yn clirio rhododendron yn yr ardal eleni

Dywedodd Mr Morgan fod y prosiect yn "ddatblygiad cyffrous".

"Ein bwriad yw sicrhau dyfodol cynaladwy tymor-hir i gymunedau gwledig, hynny yw cymunedau lle mae cyfleoedd am swyddi i bobl ifanc, lle gall cyfleoedd busnes newydd a chyfleoedd am swyddi ffynnu, a chymunedau sy'n hybu a marchnata tirlun sy'n ddeniadol yn weledol ac yn gyfoethog mewn bywyd gwyllt.

"Bydd Neuadd Craflwyn yn gyfraniad mawr."

Dechreuodd y cyfan yn 1998 pan aeth stad Hafod y Llan, oedd yn ymestyn i gopa'r Wyddfa, ar werth.

Apl

Wedi apl gyhoeddus llwyddodd yr ymddiriedolaeth i brynu'r safle a chafwyd arian i dalu am waith amgylcheddol drwy'r dyffryn.

Mae Neuadd Craflwyn yn rhan o stad 7,000-erw yr ymddiriedolaeth yn Eifionydd sy'n cynnwys ochr ddeheuol yr Wyddfa.

Yn yr ardal eleni bu 600 o wirfoddolwyr yn clirio 30,000 o fetrau sgwr o rododendron gwyllt.

Y gobaith yw cynnal digwyddiadau tebyg yng Nghraflwyn dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae rhaglen lawn o wyliau amgylcheddol wedi eu cynllunio ar gyfer 2005 yn ogystal gwyliau'n ymwneud diddordebau arbennig fel ffotograffiaeth, paentio gyda dyfrlliw a garddio.
HEFYD:
Hwb o 3m i gaffi'r Wyddfa
14 Hyd 04 |  Newyddion
Heidio i Eryri i ddifa planhigion
26 Medi 04 |  Newyddion
Ymgais i ddenu gwirfoddolwyr Cymraeg
09 Medi 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^