BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 9 Rhagfyr, 2004, 23:12 GMT
Golygydd newydd i'r Cymro
Ioan Hughes
Ioan Hughes ydy golygydd newydd Y Cymro

Mae gan bapur newydd wythnosol cenedlaethol Cymru, Y Cymro, olygydd newydd.

Daw penodiad Ioan Hughes i'r swydd lai na mis ers i'r papur gael ei ail lansio.

Yn gynharach eleni cafodd y papur ei brynu gan Y Cambrian News gan symud swyddfeydd Y Cymro o'r Wyddgrug i Borthmadog.

Mae Ioan Huws wedi bod yn gweithio i'r Cambrian News ers 18 mlynedd.

Cyn ei benodi'n olygydd ar Y Cymro fo oedd pennaeth cynnwys Cymraeg papur y Cambrian News.

Dywedodd fod cael ei benodi'n olygydd yn dipyn o her yn bersonol ac o ran y papur.

'Her'

"Y teimlad cyntaf sy'n mynd drwy fy meddwl ydy teimlad o ddychryn a dweud y gwir gan feddwl am y rhai sydd wedi gwneud y gwaith o'm blaen.

"John Roberts Williams, a fu yn gymaint o arwr am flynyddoedd a Glyn Evans, newyddiadurwr arall dwi'n ei edmygu."

Dywedodd ei bod hi'n dipyn o her i ddilyn traed pobl anrhydeddus iawn.

Ychwanegodd ei fod wedi ystyried tipyn am yr her a'r gwaith gan "feddwl os mai fi ddylai ei wneud".

"Ond yr hyn sy'n dod i'r meddwl bob tro ydy digwyddiadau mawr Cymru, yr Eisteddfod, Y Sioe Fawr ac yn y blaen.

"Mae 'na ddegau o filoedd yn mynd i'r rhain ond dydy pob un ddim yn darllen Y Cymro.

"Felly gan nad ydyn nhw ddim yn dod atom ni rhaid i ni fynd atyn nhw. Dyna'r cam i'w ddilyn, mynd at y bobl."

'Cefnogaeth'

Mae cylchrediad cyhoeddiadau Cymraeg wedi gostwng i'r hyn yr oedden nhw ac mae papur newydd Yr Herald wedi wynebu trafferthion yn ddiweddar.

Ond mae Mr Hughes yn ffyddiog bod 'na gefnogaeth o ran darllenwyr ac yn ariannol i'r Cymro.

"Rydym yn cael cefnogaeth ac yn cryfhau'r tÓm yn barod," meddai.

"Mae angen cydbwysedd o ran hysbysebion a newyddion sy'n cael ei wneud.

"Rydym yn ffyddiog iawn y gallwn ni lwyddo.

"Mae'r darllenwyr yno ac yn ffyddiog y gallwn ni fynd atyn nhw."

Dywedodd Mr Hughes mai o ganlyniad i'r lansiad y penderfynodd y cyn-olygydd, Rob Jones, ddilyn trywydd ychydig yn wahanol.

"Penderfynodd Rob ddilyn y gwaith wnaed efo'r ail lansio gan wisgo het wahanol a mynd i faes dylunio.

"Fe fydd bellach yn gweithio fel prif is-olygydd gan roi'r prif sylw i ddylunio, newid y papur yn raddol ac yna adeiladu ar yr hyn sydd ar gael.

"Efallai y byddai wedi gwneud mwy o synnwyr i newid golygydd wrth ail-lansio ond o ganlyniad i'r ail lansio yr ysgogwyd y newid."
HEFYD:
Y Cymro ar newydd wedd
17 Tach 04 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^