BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 2 Rhagfyr, 2004, 07:43 GMT
Clwy'r pennau: Cynnig brechiad
Brechiad
Caiff myfyrwyr gynnig brechiad MMR

Fe fydd yna gyfle i tua 500 o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Bangor i gael brechiad MMR yn ystod y dydd ddydd Iau.

Daw hyn ar l i chwech o fyfyrwyr yno ddiodde o glwy'r pennau, neu'r mumps.

Does dim lle i gredu bod y clwy wedi lledu ymhellach na'r brifysgol.

Cafodd rhai darlithoedd yn y brifysgol eu canslo ar l i'r chwech myfyriwr fynd yn sl.

Gwasanaeth Cenedlaethol Iechyd Cyhoeddus sydd wedi trefnu'r sesiwn brechu yno ac maen nhw hefyd yn cynnig cyngor i fyfyrwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol fod y gwasanaeth yn disgwyl mwy o achosion cyn y Nadolig.

Darlithiau yn yr Ysgol Addysg sy wedi cael eu canslo a does dim myfyrwyr ymarfer dysgu'n cael eu hanfon at ysgolion.

Bydd y sesiwn brechu ar safle'r Coleg Normal ac ar gyfer myfyrwyr, gan gynnwys rhai'r ysgol addysg a'r ysgol iechyd a gwyddorau chwaraeon.

'Amddiffyn'

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol bod myfyrwyr ar y safle wedi "dderbyn llythyr yn eu hysbysu beth oedd angen ei wneud i'w hamddiffyn eu hunain ac atal y clwy rhag lledu".

Y cyngor yw y dylai myfyrwyr gafodd eu geni ar l 1980 a sydd heb gael dwy dds o MMR gael brechiad ar unwaith.

"Mae myfyrwyr yn poeni," meddai Matt Jarratt o undeb y myfyrwyr.

"Ond mae'r brifysgol wedi rhoi sicrwydd eu bod yn gwneud eu gorau glas i atal y clwy rhag lledu."

Mae Dr Richard Roberts, yn ymgynghorydd gyda Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol a dywedodd bod "clwy'r pennau fel arfer yn annioddefol ond mai afiechyd heintus cymedrol ydy o gyda rhai achosion mwy cymhleth".

"Mae'r clwy fel arfer yn achosi poen oherwydd y chwydd ar y chwarennau rhwng y glust a'r gwddw.

"Hefyd fe fydd gan y claf wres ac yn teimlo yn gyffredinol ddim yn dda."

Dywedodd bod y salwch yn ymddangos rhyw ddwy i bedair wythnos ar l dod i gysylltiad gyda'r haint ac mae'r achos yn heintus am wythnos cyn ac am wythnos ar l i'r chwydd ymddangos.

Mae tua 10,000 o fyfyrwyr ym Mangor ond doedd y brifysgol ddim yn gallu cadarnhau faint o fyfyrwyr oedd wedi derbyn llythyrau.

Myfyrwyr ar un safle oedd wedi derbyn y llythyrau, meddai'r llefarydd.

Credir bod y clwy wedi ei gyfyngu i un safle, Safle Coleg Normal.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^