BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 1 Rhagfyr, 2004, 13:29 GMT
Meddalwedd: Hwb i'r iaith
Dewislen Cymraeg Microsoft
Mae modd dilyn cyfarwyddiadau Cymraeg ar y cyfrifiadur

Mae cwmniau yng Nghymru wedi croesawu'r meddalwedd cyfrifiadurol gafodd ei lansio ddydd Mercher a hwnnw yn y Gymraeg.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Microsoft UK sy wedi bod yn cydweithio ers peth amser i gynhyrchu fersiwn Cymraeg o Windows XP ac Office 2003.

Mae hwn yn ddatblygiad allweddol er mwyn ehangu'r defnydd o'r iaith yn y byd technegol.

Ac mae'r Gymraeg yn ymuno Hindi, Gwyddeleg a Maori ymhlith y meddalwedd cyfrifiadurol sydd ar gael.

Dywedodd Jonathan Lewis, cyfarwyddwr Gwasg Gomer yn Llandysul, ei fod yn edrych mlaen at ddefnyddio'r meddalwedd.

'Hwyluso'r gwaith'

"Fe fydd hyn yn hwyluso'r gwaith i'n staff yma yn sylweddol, a 'rwy'n falch iawn ei fod yma wedi inni aros yn hir," meddai.

Mae hyn yn cadarnhau bod yr iaith yn gyfoes, perthnasol a defnyddiol
Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Mae Garmon Gruffudd, Rheolwr Gwasg y Lolfa yn Nhalybont, yn falch y bydd modd i'w gwmni weithio'n rhwyddach drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Rydym yn bwriadu edrych i mewn i'r peth cyn gynted phosib," meddai.

"Dwi'n awyddus iawn i'w ddefnyddio."

Mae'r meddalwedd ar gael yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd am ddefnyddio'r cyfrifiadur drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Heb os, mae hwn yn ddatblygiad allweddol i'r Gymraeg ac yn cadarnhau fod yr iaith yn gyfoes, perthnasol a defnyddiol," meddai Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

"Mae cael rhaglenni cyfrifiadurol cyfarwydd fel Word ac Outlook yn golygu y bydd yna fwy o gyfleoedd i bobl o bob oed i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd, boed hynny yn y gwaith neu yn y cartref."

Ers peth amser mae 'na rai sydd wedi bod yn treialu'r meddalwedd.

'Ystyr yn gliriach'

Un o'r rhain ydy Elliw Williams o ardal Caernarfon, sydd 'i chwmni cysylltiadau cyhoeddus ei hun.

"Roeddwn i wedi arfer efo'r termau yn Saesneg ac yn poeni sut oeddwn i'n mynd i ymdopi eu gweld yn Gymraeg.

"Ond, mewn gwirionedd, doeddwn i ddim yn deall y geiriau yn Saesneg beth bynnag ac felly waeth i mi fod yn ddi-glem yn fy iaith fy hun.

"Mae 'na ambell i le lle mae ystyr yn dod trwodd yn gliriach yn Gymraeg."

Cwmni Cymen a Chanolfan Bedwyr, Prifysgol Cymru, Bangor, gyfieithodd yr holl dermau technegol yr ydym wedi dod mor gyfarwydd 'u defnyddio.

Manon Wyn Davies sydd wedi bod yn rheoli'r cynllun dros y misoedd diwethaf.

Dewislen Cymraeg Microsoft
Mae Microsoft wedi bod yn cyd-weithio Bwrdd yr Iaith Gymraeg i greu'r gwaith

"Rydan ni wedi trio meddwl be' ydy ystyr a phwrpas pob botwm a dewislen," meddai.

"Gan ein bod ni yn defnyddio'r meddalwedd yma roedden ni'n eitha cyfarwydd ac roedd hi'n ddifyr meddwl be' oedd diben pob botwm a thrio meddwl am gyfieithiad priodol.

"Y bwrdd gwaith bellach ydy'r 'desktop' ac mae 'na bob math o ddewis i gael papur wal arbennig personol ar gyfer y bwrdd gwaith."

Cwmni Technoleg Draig sydd wedi bod yn gwneud y gwaith technolegol.

O hyn ymlaen, felly, fydd hi ddim yn cymryd hanner munud i roi to bach ar lythyren a fydd 'na ddim llinellau coch yn ymddangos wrth deipio gwahanol ddogfennau.

Mae modd derbyn y meddalwedd newydd drwy gyfrwng crynoddisg neu drwy wefan Bwrdd yr Iaith.
HEFYD:
'Dod 'r iaith i fywyd pob dydd'
28 Meh 04 |  Newyddion
Microsoft i gynnwys mamiaith
18 Maw 04 |  Newyddion
Hwb i'r iaith ym myd technoleg
23 Ion 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^