BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 26 Tachwedd, 2004, 13:23 GMT
Iaith: 'Angen statws cyfartal'
Cadeiriau mewn dosbarth
Mae awgrymiadau fod diffyg athrawon cyfrwng Gaeleg yn Yr Alban

Mae ymgyrchwyr yr Aeleg yn dadlau y dylai'r famiaith gael statws cyfartal 'r Saesneg mewn ysgolion er mwyn sicrhau y bydd yn goroesi.

Clywodd Aelodau Senedd Yr Alban na fyddai Mesur yr Iaith Aeleg yn gwarchod ei dyfodol a galwyd arnyn nhw i sicrhau fod cynghorau yn darparu addysg yn yr Aeleg.

Dywedodd Comann nam Prant, mudiad sy'n cefnogi'r Aeleg, wrth y Pwyllgor Addysg fod y mesur yn "wan".

Bydd y mesur yn dod yn ddeddf ar hyd a lled yr Alban erbyn mis Medi nesaf.

Dywedodd Iain MacIllichiar y dylai'r iaith gael ei thrin yn gyfartal yn nosbarthiadau ysgolion yr Alban.

Ni fyddai rhieni yn amharod i ymrwymo eu plant i gael eu dysgu yn yr Aeleg oni bai bod yr iaith wedi ei "sefydlu'n gyfreithiol" fel rhan o'r system addysg.

Mae'r mudiad yn galw am roi'r hawl i'r cyhoedd siarad yr Aeleg mewn llysoedd sydd yng nghadarnleoedd yr iaith.

Sefyllfaoedd bob dydd

Yn y cyfamser, dywedodd Pam Talbot o'r mudiad ymgyrchu Cl Gidhlig wrth y pwyllgor y byddai'r Aeleg yn cael ei chryfhau'n fawr pe bai'n rhan hanfodol o'r system addysg.

"Mae pobol yn ystyried yr Aeleg fel iaith sy'n cael ei siarad gartref, yn yr eglwys neu'r ceilidh.

"Felly mae'n bwysig fod pobol yn cael ei defnyddio mewn sefyllfaoedd bob dydd."

Eisoes mae rhai wedi cwyno fod diffyg athrawon cyfrwng Gaeleg yn yr Alban.

Ond mae'r pwysau i amddiffyn yr iaith wedi codi wedi i ffigyrau cyfrifiad yr Alban yn 2001 ddangos mai dim ond 58,652 oedd yn siarad yr iaith yn y wlad.

Mae'r ffigyrau'n is na rhai 1991 pan oedd 66,320 yn siarad yr iaith a 1891 pan oedd 254,415 yn dweud fod yr Aeleg yn famiaith.

Brd na Gidhlig sy'n anelu at sicrhau dyfodol yr iaith.
HEFYD:
Beirniadu arian darlledu Gaeleg
21 Hyd 04 |  Newyddion
Agor ysgol uwchradd Aeleg
02 Gorff 04 |  Newyddion
67% o blaid yr Aeleg
04 Hyd 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^