BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 19 Tachwedd, 2004, 08:44 GMT
Arolygu ymchwiliad Lynette
Lynette White
Cafodd Lynette White ei lladd ar ddiwrnod San Ffolant 1988

Mae ymchwiliad i sut y deliodd yr heddlu llofruddiaeth putain yng Nghaerdydd yn 1988 yn cael ei arolygu gan Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu.

Yng Ngorffennaf 2003 cafodd Jeffrey Gafoor ei garcharu am oes ar l cyfaddef iddo ladd Lynette White, 20 oed, yn y brifddinas 16 mlynedd yn l.

Cafodd tri dyn eu carcharu ar gam wedi ymchwiliad gwreiddiol yn 1990 a'u rhyddhau yn 1992.

Y llynedd dywedodd Heddlu'r De y bydden nhw cynnal ail ymchwiliad i'r achos.

Syr Anthony Burden, Prif Gwnstabl Heddlu'r De ar y pryd, gyhoeddodd y byddai'r ymchwiliad yn "drylwyr a llym".

Ddydd Gwener cadarnhaodd y comisiwn y bydden nhw'n goruchwylio'r ail ymchwiliad.

Wrth gyhoeddi y byddai'n arolygu'r ymchwiliad, dywedodd pennaeth y comisiwn yng Nghymru, Tom Davies, mai'r bwriad oedd "ymdrech deg i chwilio am y gwirionedd".

'Cymhleth iawn'

Roedd tystiolaeth newydd ar gael, meddai.

"Mae hwn yn achos cymhleth iawn ddigwyddodd sawl blwyddyn yn l ac mae dros 100 o blismyn wedi delio 'r achos."

Dywedodd y byddai'n sicrhau fod teulu Miss White a'r rhai a garcharwyd ar gam yn cael gwybod am unrhyw ddatblygiadau.

Cafodd y tri a garcharwyd ar gam, Stephen Miller, Yusef Abdullahi a Tony Paris, eu galw'n Tri Caerdydd.

Jeffrey Gafoor
Tystiolaeth DNA arweiniodd yr heddlu at Jeffrey Gafoor

Wedi achos apl diddymwyd eu dedfrydau yn 1992 a chychwynnodd yr heddlu ymchwiliad newydd yn 2000 i ganfod y llofrudd.

Tystiolaeth DNA a'u helpodd i ddal Gafoor.

Erbyn hyn, mae 26 o blismyn yn rhan o dm yr ail ymchwiliad ac 11 o bobl wedi'u harestio a'u holi ar amheuaeth o ddweud celwydd ar lw ac o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu'r De, Steve Cahill, y byddai'r cam diweddaraf yn arwain at fwy o atebolrwydd ac yn hwb i hyder y cyhoedd.

"Ry'n ni'n benderfynol o orffen yr ymchwiliad ac ry'n ni'n defnyddio yr un adnoddau ag ymchwiliad i lofruddiaeth."

Os oes gan unrhyw un am yr ail ymchwiliad, dylai ffonio Mr Tom Davies ar 029 2064 6192.
HEFYD:
White: Addo canfod y gwir
07 Gorff 04 |  Newyddion
Lladd yn arwain at gamwedd
04 Gorff 03 |  Newyddion
'Bywyd tawel' llofrudd Lynette
04 Gorff 03 |  Newyddion
Lynette White: Yn euog
04 Gorff 03 |  Newyddion
Dal llofrudd Lynette White
04 Gorff 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^