BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 18 Tachwedd, 2004, 06:58 GMT
Agor rhan gyntaf ffordd £300m
Gwaith ar ffordd
Roedd nifer o ddamweiniau ar y ffordd yn y gorffennol

Mae rhan gyntaf cynllun £300m i droi Ffordd Blaenau'r Cymoedd yn ffordd ddeuol yn cael ei hagor ddydd Iau.

Yr A465 rhwng Tredegar a Dowlais yw rhan gyntaf y cynllun a'r gobaith yw y bydd hyn helpu i adfywio'r ardal.

Mae nifer o ddamweiniau wedi bod rhwng Y Fenni a Hirwaun pan oedd yn ffordd dair lôn ac mae arweinwyr busnes wedi dweud fod y ffordd yn atal buddsoddi rhag ddod i'r ardal.

Ac mae'r ffordd newydd yn rhan o rwydwaith sy'n cysylltu canolbarth Lloegr â gorllewin Cymru ac Iwerddon.

'Brwydr hir'

Dywedodd y Cynghorydd Ray Thomas o Ddowlais ei fod yn croesawu'r gwelliannau ond eu bod yn "llawer rhy hwyr".

"Rydyn ni wrth ein bodd fod y rhan gyntaf wedi ei gorffen ac rydyn ni'n edrych ymlaen at y tri neu bedwar cam nesaf," meddai.

Ers dros 20 mlynedd mae wedi ymgyrchu i wella'r ffordd oherwydd ei fod yn poeni am ddiogelwch.

"Mae wedi bod yn frwydr hir. Mae coridor yr M4 weithiau'n llawn tagfeydd ac fe fyddai hon yn ffordd arall i mewn i Gymru," ychwanegodd.

Mae rhan gyntaf y ffordd yn costio £29m a'r Gweinidog Datblygu Economaidd, Andrew Davies, sy'n ei hagor.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad fod y ffordd yn gam pwysig ac yn "cryfhau coridor Blaenau'r Cymoedd fel lleoliad deniadol ar gyfer datblygiad".
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^