BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Tachwedd, 2004, 12:56 GMT
Pam bod y Wladfa'n denu Cymry

Cafodd stori ei chyhoeddi ar safle Newyddion BBC Cymru'r Byd am ddyn oedd wedi ei anfon yn l i Batagonia er gwaetha ymdrechion iddo gael aros am wyliau yng Nghymru.

Mae'r stori wedi ailgynnau'r diddordeb yn niwylliant Patagonia yn yr Ariannin lle sefydlodd dros 100 o Gymry Cymraeg drefedigaeth yn 1865.

Mae Walter Brooks, yn enedigol o Comodoro Rivadavia sef y ddinas fwyaf yn nhalaith Chubut, yn rhoi blas ar awyrgylch Patagonia yn 2004.

Erbyn hyn mae Mr Brooks yn byw yng Nghymru ond dychwelodd i Batagonia ar gyfer Eisteddfod y Wladfa a gafodd ei chynnal yn ddiweddar.


Bryn gwyn, Patagonia
Mae niferoedd yr ymwelwyr o Gymru'n cynyddu bob blwyddyn

Ym 1865 hwyliodd dros 160 o Gymry anturiaethus i lannau talaith Chubut, ym Mhatagonia.

Bron 140 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'r Cymry o'r hen wlad yn dal i fentro i groesi'r Iwerydd ar wahanol adegau'r flwyddyn.

Ond nid 'r bwriad o ymgartrefu mewn gwlad estron a newydd y mae'n nhw'n cychwyn bellach.

Twristiaid ydyn nhw. Ac nid mewn llong fregus sydd yn herio stormydd y mr am fisoedd y maen nhw'n teithio ond mewn awyrennau cyfforddus.

Croeso cynnes

Ymhen 15 awr maen nhw wedi cyrraedd Buenos Aires ac yna'n teithio tuag at y Wladfa.

Yn wir, un o l-effeithiau'r adfywiad yn niddordeb Cymry'r hen wlad yn hynt a helynt disgynyddion y Wladfa yw'r llif gynyddol o dwristiaid sy'n penderfynu teithio er mwyn darganfod hud a rhamant Patagonia.

Mae'r twristiaid yn mwynhau'r croeso cynnes y maen nhw'n ei dderbyn a'r bwyd lleol - mae cig oen a chig eidion yn hollbresennol ar bob bwydlen a'r prisiau rhad ers i'r Peso gael ei dibrisio ar l yr argyfwng economaidd ddwy flynedd yn l.

Ymfudwyr i'r Wladfa
Ymfudwyr i'r Wladfa ar fwrdd llong SS Oricha yn 1911
Mae niferoedd yr ymwelwyr o Gymru'n cynyddu o flwyddyn i flwyddyn ac mae'n rhoi cyfle i'r trigolion lleol ddangos iddyn nhw brydferthwch y lle.

Eleni daeth rhwng 250 a 300 o Gymru i fwynhau Eisteddfod y Wladfa.

Ond ar l mynd i'r Ŵyl, neu hyd yn oed gymryd rhan ynddi, mae'r grwpiau yn mynd i wahanol lefydd o fewn y Weriniaeth Archentaidd, fel rhaeadrau Iguasw, rhewlif Moreno, mynyddoedd a llynnoedd yr Andes ac atyniadau'r brifddinas Buenos Aires.

Mae'r diwydiant twristiaeth yn ffynnu o ganlyniad ac mae disgwyl y daw mwy o ymwelwyr y flwyddyn nesaf ar gyfer dathlu 140 mlynedd ers y Glaniad.

Rhywbeth sydd o ddiddordeb mawr i'r Cymry sy'n ymweld ag Eisteddfod y Wladfa yw'r Orsedd.

Anrhydeddu

Ers i Orsedd Patagonia gael ei hailsefydlu yn 2002, mae wedi bod yn symbol arall o diddordeb cynyddol pobol Patagonia yn y diwylliant Cymreig a chryfder y cysylltiadau rhwng y ddwy wlad.

Mae'n sefydliad pwysig sy'n rhoi cydnabyddiaeth i bob un sydd wedi gweithio dros gadw'r etifeddiaeth Gymreig yn fyw.

Eisteddfod yn Y Wlafda
Mae'r Eisteddfod yn cael chynnal yn Y Wladfa bob blwyddyn
Hefyd mae'n ffordd o hybu gweithgareddau diwylliannol yn y gymuned gyfan gan yr anrhydeddir nid yn unig pobol o dras Cymreig ond pwy bynnag sy'n haeddu cydnabyddiaeth ym marn yr Orsedd.

Mae'r Archdderwydd, Dewi Mefyn Jones, o'r farn bod yr Orsedd wedi esblygu ers 2002.

Iddo fo, mae gwaith y sefydliad yn gam arall i ddiogelu'r etifeddiaeth Gymreig yn Chubut.

Ond a yw'r Orsedd yn gweithio'n gwbl annibynnol ym Mhatagonia?

Eleni ymwelodd John Humphreys, llywydd pwyllgor Eisteddfod y Wladfa, Chymru gyda'r bwriad o ddysgu mwy am drefn seremonau'r Orsedd ymo er mwyn cydymffurfio 'r drefn ym Mhatagonia.

Mae'r ymdrechion i wneud yr Orsedd yn rhan annatod a phwysig o Eisteddfod y Wladfa yn dechrau dwyn ffrwyth.

Yn wir, oni bai am bresenoldeb amlwg y Sbaeneg, byddai'r ymwelwyr o Gymru'n teimlo fel tasen nhw yn eu gwlad eu hunain oherwydd safon uchel y cystadlu a thebygrwydd y digwyddiadau Eisteddfodol, er bod Y Wladfa mor bell o gartref.
HEFYD:
Dychwelyd adref i Batagonia
09 Tach 04 |  Newyddion
Patagonia'n hybu economi'r Ariannin
25 Maw 04 |  Newyddion
Llechen i gapel yn Y Wladfa
08 Medi 04 |  Newyddion
Hwb i'r iaith ym Mhatagonia
13 Awst 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^