BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Tachwedd, 2004, 08:43 GMT
Peacock i greu 1,300 o swyddi
Siop Peacocks
Dywedodd y cwmni fod dillad merched ac esgidiau wedi gwerthu'n dda

Mae cwmni dillad Peacock wedi cyhoeddi y bydd yn creu 1,300 o swyddi drwy Brydain, gyda 150 o'r swyddi yng Nghymru.

Dywed y cwmni, sydd â'i bencadlys yng Nghaerdydd, ei fod wedi gweld cynnydd mawr mewn elw yn hanner cyntaf y flwyddyn ariannol.

Mae'n bwriadu agor 100 o siopau newydd y flwyddyn nesaf.

Mewn datganiad ddydd Mercher dywedodd y cwmni fod ei elw gweithredol wedi cynyddu bron i chwarter yn ystod y chwe mis hyd at fis Hydref.

Cyhoeddodd y grŵp gynnydd o 24.3% mewn elw cyn treth i £14.3m yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn ariannol.

Rydyn ni wedi newid y busnes nid i wneud y cynnyrch yn rhad, ond i'w wneud yn ffasiynol
Richard Kirk, Prif Weithredwr Peacock
Dywedodd y cwmni fod dillad merched ac esgidiau wedi gwerthu'n dda iawn.

Hefyd dywedodd fod ehangu ei ganolfan ddosbarthu yn Nantgarw wedi bod yn ddidrafferth.

Fis Mehefin fe brynodd Peacock gwmni'r Fragrance Shop, sy'n gwerthu persawr am bris rhatach.

Mae'r cwmni hefyd yn gyfrifol am siopau bonmarché.

Bydd y 100 o siopau newydd yn cynnwys siopau Peacocks, bonmarché a'r Fragrance Shop.

Adnewyddu

Mae'r grŵp eisoes wedi agor 47 o siopau newydd ac wedi adnewyddu 62 arall dros y chwe mis diwethaf.

Dywedodd Prif Weithredwr Peacock, Richard Kirk, wrth y BBC: "Dwi'n credu [fod llwyddiant y cwmni] o ganlyniad i'r gwaith yr ydym ni wedi bod yn ei wneud dros y tair neu bedair blynedd diwethaf, yn newid Peacocks.

"Roedd yn fusnes hen ffasiwn ac rydyn ni wedi ei droi'n gwmni ffasiwn.

"Rydyn ni wedi newid y busnes nid i wneud y cynnyrch yn rhad, ond i'w wneud yn ffasiynol."

Roedd y ffigyrau diweddaraf yn dangos fod gwerthiant y cwmni wedi codi 13.2% i £261.2m.

Dywedodd cadeirydd Grŵp Peacock, Gavin Simonds, eu bod yn bwriadu creu 1,300 o swyddi newydd ac adnewyddu 110 o'u siopau presennol.

"Mae cyfleoedd gwirioneddol am dŵf yn ein holl fusnesau," meddai.

Mae siopau craidd y cwmni sef Peacocks yn arbenigo mewn dillad rhatach tra bod y Fragrance Shop yn gwerthu persawr am brisiau rhatach.

Mae bonmarché yn gwerthu dillad i ferched dros 45 oed.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^