BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Tachwedd, 2004, 13:37 GMT
Gwylnos i achub hen sinema
sinema Llanrwst
Mae'r trigolion lleol am gadw adeilad yr hen sinema

Cafodd gwylnos bum awr ei chynnal yn Llanrwst nos Lun i geisio achub hen sinema rhag cael ei ddymchwel.

Roedd yr ymgyrchwyr wedi bwriadu aros ar y safle drwy nos Lun i wrthwynebu cynllun Cyngor Conwy i ddymchwel yr adeilad a godwyd yn 1938.

Ond roedd y brotest wedi dod i ben erbyn 2200 GMT.

Mae'r cyngor yn gwadu bod gormod o adeiladau hanesyddol yn y dref eisoes wedi eu colli ac yn dweud nad oedd y trigolion lleol wedi gwrthwynebu'r cynlluniau o'r blaen.

Fe aeth y cynllun i godi canolfan ddatblygu gwledig ar safle'r hen sinema gerbron y pwyllgor cynllunio fis Chwefror a doedd dim gwrthwynebiad.

Dywed yr ymgyrchwyr eu bod yn ystod yr wylnos wedi casglu dros 150 o lofnodion ar gyfer deiseb yn galw am fwy o ymgynghoriad cyhoeddus.

'Unigryw'

Dywedodd Iwan Williams, oedd yn bresennol yn yr wylnos: "Dwi'n credu ein bod wedi gwneud i bobol Llanrwst sylweddoli os yw pobol yn dod ynghyd yna bydd pethau yn digwydd.

"Mae Llanrwst yn lle arbennig ac unigryw ac wrth i fwy a mwy o hen adeiladau gael eu dymchwel fe fydd yn dod yn debycach i unrhyw dref arall yng Nghymru," meddai.

Gostyngodd y nifer a ddeuai i'r sinema yn y 70au a'r 80au ac fe ddefnyddiodd archfarchnad Kwik Save yr adeilad am gyfnod, ond pan symudodd y cwmni gadawyd yr adeilad yn wag.

Mae nifer o drigolion lleol yn dadlau y dylai'r dref gadw ei hen adeiladau.

Ond dywedodd Wyn Jones, cynghorydd o Lanrwst: "Fe allwch ddadlau nad yw'n cyd-fynd chymeriad Llanrwst.

"Mae'n adeilad mawr coch tra bod y mwyafrif o'r adeiladau yn Llanrwst yn rhai cerrig gyda tho o lechi."

Dywedodd Mr Jones y byddai canolfan ddatblygu gwledig yn helpu'r gymuned i ddatblygu sgiliau yn lleol.

Fe fydd 'na ystafell arddangos ac ystafell gynadleddau yno hefyd.
HEFYD:
Ymdrech olaf i achub hen sinema
03 Tach 04 |  Newyddion
Barn y bobol
03 Tach 04 |  photo galleries


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^