BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 6 Tachwedd, 2004, 15:32 GMT
Oes modd diffinio Cymreictod?
Y Ddraig Goch
Trafodir beth yw ystyr bod yn Gymreig yn y gynhadledd
Ydych chi erioed wedi ystyried beth yw bod yn Gymro neu'n Gymraes? Dyma sy'n cael ei wyntyllu mewn cynhadledd undydd sy'n cael ei gynnal yn Aberystwyth.

Yn ystod cynhadledd 'Datblygu Hunaniaeth Gymreig' ddydd Sadwrn mae nifer o bynciau sy'n ymwneud Chymreictod yn cael eu trafod.

Un o'r trefnwyr yw Richard Wyn Jones o Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ac mae'n dweud bod y pynciau yn amrwyiol ac yn oesol.

"Mae'n thema gyson yn ein llenyddiaeth ac yn ein sgwrs bob dydd 'Pwy ydan ni?' a 'Beth yw'n perthynas ni gyda'n cymydog yn y dwyrain?', dywedodd Mr Jones.

Agweddau

"Mae gwahanol arbenigwyr yn trafod gwahanol agweddau o'r cwestiwn yma.

"Yn y Gymru gyfoes mae gyda ni wahanol syniadau - o bwy yda ni.

"Ond mae'n amrwyio o gyd destun pl-droed - i gyd destun llenwi ffurflen dreth - i glywed y newyddion o Irac - mae'r sgp yn ddi-ddiwedd," ychwanegodd.

Mae'r darlithiau ac agweddau o'r gynhadedd yn trafod pynciau yn ymestyn o'r 16 ganrif hyd at y cyfnod cyfoes.

Yr Athro Geraint Jenkins, Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd sy'n tafoli cyfraniad Iolo Morgannwg.

Tra bo Dr Dylan Foster Evans o Adran y Gymraeg, Caerdydd yn gwneud cyflwyniad am 'Amlethnigrwydd Cymraeg: yr Oesoedd Canol a heddiw'.
HEFYD:
'Rhaid i wledydd bach gydweithio'
20 Ion 04 |  Newyddion
67% o blaid yr Aeleg
04 Hyd 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^