BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Tachwedd, 2004, 16:40 GMT
Protest arall dros addysg Gymraeg
Myfyrwyr yn protestio
Mae'r myfyrwyr wedi cynnal sawl protest dros addysg Gymraeg

Wrth i Gyngor Prifysgol Cymru Aberystwyth gynnal cyfarfod ddydd Mercher mae tua 200 o fyfyrwyr wedi bod yn protestio dros addysg Gymraeg.

Daw hyn wedi i Lywodraeth y Cynulliad gyhoeddi y bydd Prifysgol Cymru yn derbyn bron i 3m er mwyn darparu rhagor o ddarlithwyr sy'n gallu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Prifysgol Cymru wedi croesawu'r arian gan ddweud y bydd hyd at 48 o diwtoriaid sydd chymwysterau i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu penodi erbyn 2012 o ganlyniad.

Er bod y myfyrwyr hefyd yn croesawu'r cyhoeddiad am yr arian maen nhw'n teimlo fod angen gwneud mwy yn y tymor byr.

Mae'n braf gweld cynlluniau tymor canol, ond nid yw'r ddau gynllun hwn yn ddigon i ddatrys yr argyfwng sy'n wynebu addysg Gymraeg ar hyn o bryd
Osian Rhys, Llywydd UMCA
Fe fu'r myfyrwyr yn protestio yn adeilad yr hen goleg yn Aberystwyth ddydd Mercher.

Fe rwygon nhw brosbectws y coleg gan ddweud ei fod yn cynnig "addewidion gwag" o ran y ddarpariaeth o gyrsiau Cymraeg.

Hefyd fe wnaethon nhw gynnal achos llys ffug gan esgus uchel gyhuddo prifathro'r Coleg, yr Athro Noel Lloyd.

Dywedodd cynrychiolwyr o undeb y myfyrwyr eu bod yn croesawu'r cyhoeddiad a wnaed gan Weinidog Addysg y Cynulliad, Jane Davidson, y byddai arian ychwanegol ar gael i hybu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol.

'Dim digon pell'

Ond fe ddywedon nhw nad yw'n gwneud unrhyw beth i leddfu'r broblem yn y tymor hir.

Dywedodd Osian Rhys, Llywydd UMCA, nad yw'r arian "yn mynd yn agos yn ddigon pell i ateb gofynion y myfyrwyr".

"Mae'n braf gweld cynlluniau tymor canol, ond nid yw'r ddau gynllun hwn yn ddigon i ddatrys yr argyfwng sy'n wynebu addysg Gymraeg ar hyn o bryd.

Dwi'n falch iawn o gyhoeddi arian ar gyfer cynllun a fydd yn gwneud gwahaniaeth mewn ehangu dewis i'n myfyrwyr.
Jane Davidson, Gweinidog Addysg a Dysgu Gydol Oes y Cynulliad
"Ar ben hynny, heb strwythur tebyg i Goleg Ffederal Cymraeg, does dim gobaith i'r Cynulliad gyrraedd y targed o 7% o fyfyrwyr yn derbyn peth addysg trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2010," meddai.

Y brotest ddydd Mercher yw'r diweddaraf mewn cyfres o brotestiadau gan fyfyrwyr Aberystwyth dros addysg Gymraeg.

Mae Prifysgol Aberystwyth eisoes wedi dweud eu bod ar hyn o bryd yn gweithio i gryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Cyhoeddodd Cyngor Prifysgol Cymru Aberystwyth bod y brifysgol yn bwriadu neilltuo rhwng 40,000 a 50,000 y flwyddyn ar gyfer darparu cyrsiau cyfrwng Cymraeg.

"Mae Prifysgol Cymru Aberystwyth yn gweithio i gryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys yr angen am ddeunydd addas ac, yr un mor bwysig, i feithrin diddordeb ymysg mwy o fyfyrwyr i fanteisio ar y ddarpariaeth hon," meddai'r brifysgol mewn datganiad fis diwethaf.

'Her'

A dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad fis diwethaf fod y corff "wedi ymrwymo i gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg."

Wrth gyhoeddi'r 2.9m ychwanegol i Brifysgol Cymru ddydd Mawrth dywedodd y llywodraeth fod ei ddarparu yn rhan ganolog o'r strategaeth sydd wedi ei datblygu gan y Grŵp Llywio Cenedlaethol.

"Hyd yma mae myfyrwyr Cymraeg eu hiaith wedi gallu elwa o bocedi rhagoriaeth cyfrwng Cymraeg," meddai Jane Davidson, Gweinidog Addysg a Dysgu Gydol Oes y Cynulliad.

"Yr her i ni i gyd yw symud y tu hwnt i hynny a datblygu ffordd mwy strategol o ddatblygu a chynnal addysg a dysgu ansawdd uchel trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Dwi'n falch iawn o gyhoeddi arian ar gyfer cynllun a fydd yn gwneud gwahaniaeth mewn ehangu dewis i'n myfyrwyr."
HEFYD:
Prifysgol Cymru'n croesawu arian
03 Tach 04 |  Newyddion
Coleg 'wedi bradychu'r iaith'
24 Hyd 04 |  Newyddion
250 o fyfyrwyr mewn protest
19 Hyd 04 |  Newyddion
Sefyllfa'r iaith 'yn drychinebus'
03 Awst 04 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^