BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Tachwedd, 2004, 11:12 GMT
Trafod dyfodol ysgolion Abertawe
Ysgol Mayals
Mae rhieni'n gwrthwynebu cau Ysgol Mayals
Mae cyfnod ymgynghori yn dechrau ynglyn 'r ddarpariaeth addysg Gymraeg yn Abertawe ddydd Llun.

Un o'r pynciau sydd o dan sylw ydi safle un o ysgolion cynradd Cymraeg y ddinas, ysgol Llwynderw, yn ardal Sgeti ac mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe yn dechrau ymgynghori gyda rhieni.

Sefydlwyd ysgol Llwynderw ddwy flynedd yn l ond yn fuan sylweddolodd rhieni ac athrawon nad oedd y safle dros dro yn Y Sgeti yn ddigonol.

Awgrymodd Cyngor Dinas Abertawe y gallai Ysgol Gynradd Saesneg Mayals gau a'r ysgol Gymraeg symud i'w safle.

Roedd y cynllun i gau'r ysgol wedi codi teimladau cryf ymhlith rhieni a gwleidyddion y ddinas ddechrau'r flwyddyn addysgol eleni.

'Cyfle cyfartal'

Dywedodd Heini Gruffudd, cadeirydd Rhieni Dros Addysg Gymraeg fod pryder am leoliad Ysgol Llwynderw a bod niferoedd y plant yn cynyddu'n gyflym.

"Mae'r ysgol wedi ei lleoli mewn adeilad dros dro mewn cantn ar dir ysgol uwchradd. Maen nhw wedi addasu'r adeilad yn eitha da ond dim ond am rhyw tair blynedd bydd yr adeilad yn gallu para," meddai Mr Gruffudd.

"Fe addawodd y sir adeiladu tair ysgol newydd yn Abertawe - dwy ysgol Saesneg ac un Gymraeg.

"Mae un o'r ysgolion Saesneg wedi'i hagor yn barod, mae'r llall wedi cael caniatad cynllunio i'w hadeiladu a'r unig un sydd ar l, yn rhyfedd iawn, yw'r ysgol Gymraeg.

"Mae mater o gyfle cyfartal digon difrifol yn hyn dwi'n meddwl."

Trafod

Yn l Mr Gruffudd pan oedd y Blaid Lafur yn rheoli'r cyngor y bwriad oedd adeiladu ysgol Gymraeg newydd.

"Ond mae'r weinyddiaeth newydd ( y Democratiaid Rhyddfrydol) yn edrych ar gymryd ysgol Saesneg a'i throi'n ysgol Gymraeg."

Eisoes mae'r cynghorydd Mike Day sy'n gyfrifol am addysg ar gabinet y cyngor wedi dweud bod y cyngor am ymgynghori rhieni, athrawon, llywodraethwyr a rhai eraill diddordeb yn yr ysgolion.

"Mae'r cabinet yn cwrdd ddydd Iau i drafod safle ysgol Llwynderw," dywedodd y cynghorydd Sylvia Lewis.

"Dydyn ni ddim yn dweud na fydd ysgol newydd - ond fe fydd ysgol Gymraeg."

"Rydyn ni eisiau gweld mwy o ysgolion, a mwy o ysgolion Cymraeg.
HEFYD:
Dysgu iaith 'yn hwb i'r ymennydd'
14 Hyd 04 |  Newyddion
Cynllun i achub ysgol Gymraeg
07 Hyd 04 |  Newyddion
Ysgolion Cymraeg 'dan anfantais'
03 Hyd 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^