BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Tachwedd, 2004, 07:33 GMT
Rhybudd am gyffuriau gwrthfiotig
tabledi
Bwriad yr ymgyrch yw lleihau'r defnydd o dabledi gwrthfiotig

Ni ddylai cyffuriau gwrthfiotig gael eu cymryd ar gyfer annwyd, ffliw a'r mwyafrif o beswch a dolur gwddw.

Dyna neges ymgyrch arbennig gan Fwrdd Iechyd Lleol Sir Ddinbych ddydd Llun.

Amcan yr ymgyrch yw ceisio cael pobl i dorri lawr ar ddefnyddio cyffuriau gwrthfiotig lle nad oes eu hangen.

Mae annwyd, peswch a'r ffliw, yn afiechydon cyffredin yr adeg yma o'r flwyddyn ac yn l yr ymgyrch ddiweddara' ddylen ni ddim cymryd gwrthfiotegau at yr afiechydon yma.

Mae Dr Gwyn Pierce Williams yn gyfarwyddwr meddygol Bwrdd Iechyd Lleol Dinbych ac mae'n dweud bod gor-ddefnydd o gyffuriau gwrthfiotig yn gallu cael effaith andwyol.

'Bai ar y ddwy ochr'

"Y mwya yr ydach chi'n ei ddefnyddio, y mwya tebygol ydach chi i ddatblygu gwrthwynebiad yn erbyn y cyffur," meddai.

"Os ydy hyn yn digwydd yna dydi'r cyffur ddim yn mynd i weithio yn erbyn haint sydd gan y claf.

"Dydi hi ddim yn hawdd i feddygon chwaith.

Fe allwn ni roi cyngor iddyn nhw, rhoi rhywbeth er mwyn iddyn nhw deimlo'n well
Goronwy Bennett Williams, fferyllydd

"Allan o'r pum person ddaw at feddyg efo dolur gwddw mae'n bosib mai dim ond un fydd angen gwrthfiotig.

"Mae 'na fai ar y ddwy ochr a does 'na ddim ateb hawdd pan mae meddyg o dan bwysau gan bod lot o gleifion am gerdded allan efo prescrpitiwn."

Mae'r bwrdd iechyd yn annog cleifion i dorri at y fferyllydd am gyngor i drin man afiechydon yn hytrach na'r meddyg.

Mae Goronwy Bennett Williams yn fferyllydd ym Mae Penrhyn.

"Rydan ni'n rhoi cyngor ar bob math o afiechydon ond yr adeg yma o'r flwyddyn annwyd ydi'r peth mwya cyffredin a does dim angen gwrthfiotig bob tro.

"Fe allwn ni roi cyngor iddyn nhw, rhoi rhywbeth er mwyn iddyn nhw deimlo'n well, rhywbeth i glirio'r pen.

"Mae pethau wedi gwella erbyn hyn o'i gymharu phum mlynedd yn l gan bod nifer yn sylweddoli nad yw gwrthfiotegau yn ateb pob salwch."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^