BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 26 Gorffennaf, 2004, 06:17 GMT 07:17 UK
700,000 i adfywio tref
Tregaron
Tregaron: Angen mwy o ymwelwyr

Mae disgwyl i un o drefi'r gorllewin gael ei thrawsnewid ar gost o dros 700,000.

Perchnogion eiddo yng nghanol tref Tregaron yng Ngheredigion fydd yn derbyn grantiau ar gyfer Cynllun Treftadaeth Tregaron.

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi llwyddo i gael 240,000 o arian Amcan 1.

Bydd gweddill yr arian yn dod oddi wrth gyrff cyhoeddus a phreifat.

Mae partneriaid y cynllun, Curiad Caron, wedi trefnu naw gŵyl i'r dref wedi i ddelwedd y dref gael ei newid.

Dywedodd Cynllun Treftadaeth Tregaron y bydden nhw'n hysbysebu'r grantiau'n fuan.

Byd amaeth

"Mae hyn yn newyddion arbennig i fusnesau lleol a bydd y dref ar ei hennill," meddai Catherine Hughes, cynghorydd yn Nhregaron.

"Gobeithio y bydd yn lledu i drefi cyfagos.

"Mae Tregaron wedi arfer dibynnu'n drwm ar fyd amaeth ond mae'r dref yn dechrau sylweddoli'r potensial ar gyfer ymwelwyr."

Yn Aberteifi mae cynllun tebyg wedi bod yn llwyddiant.

Mae cynllun Tregaron yn annog pobol i gynllunio adfer eu heiddo gan y bydd y prosiect yn cael ei lansio'n yr Hydref.

Yn Rhagfyr derbyniodd timau chwaraeon yn Nhregaron 263,000 i godi ystafelloedd newid.

Cytunodd Cyngor Ceredigion i gyfrannu 82,000 yn lle 30,000 at Brosiect Pafiliwn Tregaron fel y gallai'r cynllun barhau.

Dechreuodd y gwaith ar y cynllun, a dderbyniodd 158,000 oddi wrth Sportlot, yn Ionawr.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^