BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 23 Gorffennaf, 2004, 13:23 GMT 14:23 UK
Lladd ffrind gorau morthwyl
Derek Bennett
Bu farw Mr Bennett o anafiadau i'w ben
Mae dyn o Gaerdydd wedi'i gael yn euog o ladd ei ffrind gorau morthwyl a dwyn miloedd o arian oddi wrtho.

Clywodd Llys y Goron Abertawe i Philip Heggarty, 49 oed, roi corff Derek Bennett mewn carped, ei roi mewn car cyn ei roi ar dn yn y brifddinas.

Roedd Heggarty wedi gwadu iddo lofruddio Mr Bennett.

"Rydych chi'n gelwyddgi cyfrwys," meddai Mr Ustus Roderick Evans wrth ei ddedfydu i garchar am oes.

"Roedd hon yn llofruddiaeth dreisgar a chiaidd ac rydych chi'n ddyn peryglus iawn."

Roedd Heggarty o Grangetown, Caerdydd, wedi honni fod ei gyfaill yn cuddio oddi wrth ddelwyr cyffuriau a'i fod yn cuddio yn ei fflat.

Gwaed

Clywodd y llys i'r ffrindiau agos fod y ddau ffrind mewn parti ar l bod yn yfed yn un o dafarndai'r ddinas yn Ebrill 2003.

Dangosodd ffilm CCTV y ffrindiau'n gyrru y tu l i'w gilydd o faes parcio Arena Rhyngwladol Caerdydd, lle gadawodd Mr Bennett ei gar, i gyfeiriad cartref Heggarty.

Clywodd y rheithgor i waed Mr Bennett gael ei ganfod y tu mewn i fflat Heggarty ar Ffordd Clare ac ar ddillad yr oedd yn eu gwisgo ar noson y llofruddiaeth.

Mr Bennett's Renault car
Cafwyd hyd i gorff Mr Bennett yn y car oedd ar dn

Roedd olion bysedd Heggarty mewn gwaed ar wal seler ei fflat.

Clywodd y llys i brofion fforensig ganfod fod yr arf yn debyg i forthwyl.

Does neb wedi dod o hyd i'r arf.

Dywedodd yr erlynydd Greg Bull QC fod gwaed ar soffa Heggarty yn awgrymu'n gryf fod ymosodiad ar Mr Bennett pan oedd yn gorwedd arni.

Mae'n bosib ei fod "yn cysgu neu'n cael hoe pan oedd ei gefn at yr ymosodwr" ar y pryd, meddai.

Cofnodion deintydd

Diffoddwyr tn ddaeth o hyd i weddillion Mr Bennett yn ei gar Renault Laguna oedd wedi cael ei roi ar dn ym maes parcio Clwb y Lleng Brydeinig yn Yr Eglwys Newydd ddeuddydd ar l iddo gael ei ladd.

Clywodd y llys i gorff Mr Bennett gael ei losgi gymaint nes bod angen cofnodion deintyddol i'w adnabod.

Clywodd y rheithgor i Mr Bennett gario hyd at 3,000 a chyffuriau anghyfreithlon oedd yn werth tua 10,000.

Roedd Heggarty wedi talu 1,500 o ddyledion yr un diwrnod 'r llofruddiaeth.

Cafwyd hyd i gyflenwad o gyffuriau yng nghartref ei gariad.

Dywedodd Heggarty wrth y llys bod Mr Bennett "fel y brawd na ches i erioed" a bod dweud iddo ei ladd yn "anhygoel".

A dywedodd wrth y llys i Mr Bennett, a fu'n gogydd yn y llynges, ddefnyddio fflat Heggarty i storio'i gyffuriau gan fynd yno am ddiwrnod neu ddau os oedd wedi ffraeo 'i gariad.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^