BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 12 Gorffennaf, 2004, 11:44 GMT 12:44 UK
Cyfle i weld llawysgrif bardd
Yr Arwr gan Hedd Wyn (Cydnabyddiaeth Archifdy Prifysgol Cymru, Bangor)
Dyma lawysgrif Hedd Wyn o'i awdl fuddugol, Yr Arwr

Mae cyfle arbennig ym Mangor i weld llawysgrif un o feirdd enwocaf Cymru.

Yn ystod yr wythnos mae dogfennau a llyfrau prin i'w gweld yn Llyfrgell Prifysgol Cymru Bangor.

Bydd y casgliad i'w weld tan ddydd Sadwrn yn Llyfrgell Shankland, rhan o brif Lyfrgell ac Adeilad y Celfyddydau Prifysgol Cymru Bangor ar Ffordd y Coleg.

Yn y casgliad mae copi o lawysgrif Ellis Humphrey Evans, Hedd Wyn, o'i awdl fuddugol Yr Arwr.

Ysgrifennodd yr awdl yn y ffosydd yn Flechin, Ffrainc, tra oedd yn filwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ym mrwydr Passchendale cafodd ei anafu yn 1917, wythnosau cyn yr Eisteddfod ym Mhenbedw, heb wybod mai fo oedd wedi ennill y gadair.

Gorffennodd yr awdl ar Orffennaf 15 1917 a'i rhoi i swyddogion y Fyddin i'w hanfon i'r Eisteddfod a bu farw ar Orffennaf 31 1917.

Cafodd seremoni'r cadeirio ei chynnal ar Fedi 6 1917.

Hanes canrifoedd

Mae gan y Brifysgol un o'r casgliadau gorau o lawysgrifau a dogfennau yng Nghymru.

"Yn ein harchif mae nifer o ddogfennau wedi dod o gasgliadau hen stadau yng ngogledd Cymru," meddai Einion Thomas, Archifydd y Brifysgol.

"Mae 'na lawysgrifau canol oesoedd a dogfennau cymdeithasol diddorol sy'n cwmpasu canrifoedd o hanes gan wneud yr archif ymhlith un o'r casgliadau mwya pwysig yng Nghymru.

Yr Ysgwrn
Mae'r gadair fuddugol yn hen gartref Hedd Wyn, Yr Ysgwrn, yn Nhrawsfynydd
"Rydym yn croesawu ac yn helpu unrhyw un sy'n ymchwilio i hanes lleol, cenedlaethol neu hanes y teulu.

Un llyfr sydd yn cael ei arddangos ydi Bangor Pontifical y credir iddo gael ei ysgrifennu yn ystod cyfnod yr Esgob Anian, Esgob Bangor 1267-1305.

Mae 'na lyfr yno yn cyfeirio at holl weision George Hay Dawkins Pennant, o Stad Y Penrhyn.

Yn y casgliad mae dogfennau wedi eu harwyddo gan Richard I, Elisabeth I a Mary Tudor.

Mae dyddiaduron William Bulckely o Brynddu, Llanfechell, rhwng 1734 -43 a 1747-60 yn cynnig golwg fanwl ar fywyd gwledig yn ystod y cyfnod.

Gellir gweld copi o un o Feiblau William Morgan 1588 a chopÔau cynnar o Hanes Cymru gan Gerallt Gymro yn ogystal ‚ gwaith mwy diweddar gan D H Lawrence ac awduron fel R SThomas, Tony Conran a John Gwilym Jones.

Mae'r arddangosfa ar agor rhwng 1000 BST a 1700 BST tan ddydd Sadwrn.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^