BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 8 Gorffennaf, 2004, 18:42 GMT 19:42 UK
Cyrraedd Llangollen - o'r diwedd
Versalko o'r Iwcrain
Mae Versalko wedi perfformio yn yr Eisteddfod yn y gorffennol

Mi fydd y grŵp dawns werin o'r Wcrain, y gwrthodwyd fisa iddyn nhw ar y dechrau, yn cyrraedd Eisteddfod Gydwladol Llangollen yn hwyr nos Iau.

Roedd yn rhaid iddyn nhw eistedd am wyth diwrnod yn Llysgenhadaeth Prydain yn Kiev i geisio cael fisas.

Dechreuodd problemau Veselka sydd 26 aelod, ar Fehefin 28 pan ofynnwyd i'r grŵp alw yn y llysgenhadaeth.

Roedden nhw'n credu mai ond mater bach fyddai cael yr hawl i ddod i Gymru.

Ond nid dyna ddigwyddodd, a gwrthododd y grŵp adael yr adeilad nes cael eu fisas.

O'r diwedd, ar Orffennaf 5, mi cawson nhw'r dogfennau angenrheidiol.

Roedden ni i fod i gael 2,300 o gystadleuwyr o dramor, ond mae'r nifer wedi gostwng i 1,700 - yn bennaf am na all pobol gael fisas
Keith Hall, swyddog gyd-gysylltu cystadleuwyr yr Eisteddfod
Mi gymer y daith dri diwrnod ac yn anffodus mi fyddan nhw'n rhy hwyr i gystadlu.

Ond mi fyddan nhw'n cael perfformio ar y llwyfan.

Dywedodd Keith Hall, swyddog gyd-gysylltu cystadleuwyr yr Eisteddfod: "Dwi'n gwybod fod gan Bwlgaria a Romania broblemau fisa yn gynharach eleni, ac a yw hyn yn ymateb i hynny, alla i ddim dweud.

"Yn amlwg mae swyddogion y llysgenhadaeth yn cael cyfarwyddiadau ac mae'n ymddangos eu bod yn gweithredu'r rheiny yn eithaf llym."

Dywed er y gallai ddeall y rhesymau dros wneud hynny, ar yr un pryd roedd yn rhaid iddyn nhw ystyried beth yw rheswm y grwpiau dros ddod yma.

Rheolau mewnfudo

"Dyma'r gwaethaf yn sicr dwi'n ei gofio ers dros 10 mlynedd o wneud y swydd yma," ychwanegodd.

"Roedden ni i fod i gael 2,300 o gystadleuwyr o dramor, ond mae'r nifer wedi gostwng i 1,700 - yn bennaf am na all pobol gael fisas."

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref fod y rheolau mewnfudo yn cael eu dilyn.

"Allwn ni ddim gwneud sylwadau ar achosion mewnfudo unigol," meddai'r llefarydd.

"Mae'n rhaid i bawb sy'n dod i Brydain fodloni'r swyddogion mewnfudo eu bod yn cwrdd 'r rheolau.

"Byddai perfformiwr sydd angen fisa i ymweld Phrydain yn cael hwn gan genhadaeth ddiplomataidd Prydeinig dramor."

Ychwanegodd fod ceisiadau yn cael eu penderfynu yn unol 'r rheolau mewnfudo.

"Byddai'n rhaid i berfformwyr sydd yn ceisio cymryd rhan mewn digwyddiad ym Mhrydain gyflwyno'r dogfennau perthnasol gan gynnwys tystiolaeth eu bod yn cymryd rhan mewn digwyddiad penodol," meddai.

"Wedi iddyn nhw gyrraedd Prydain bydd dilysrwydd y fisa yn cael ei gadarnhau a byddai'r rhai sy'n dal fisa yn cael parhau unwaith y bydd y profion mynediad wedi eu cwbwlhau."
HEFYD:
Cryn gystadlu am fisas
06 Gorff 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^