BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 7 Gorffennaf, 2004, 10:59 GMT 11:59 UK
White: Addo canfod y gwir
Lynette White
Cafodd corff Lynette White ei ganfod wedi cael ei drywanu

Flwyddyn ar l i ddyn gael ei garcharu am oes am lofruddio'r butain Lynette White yn 1988, mae Heddlu De Cymru yn dal i ymchwilio beth aeth o'i le yn yr ymchwiliad gwreiddiol.

Yn l swyddogion maen nhw'n dod "soffistigedigrwydd 2004" i'r ail-ymchwiliad.

Mae 26 o swyddogion yn dal i weithio'n llawn amser ar yr achos o gamweinyddu cyfiawnder.

Mae 11 o bobol wedi cael eu harestio ac mae disgwyl mwy.

Cafodd Ms White, a oedd yn 20 oed, ei llofruddio mewn fflat uwchben siop fetio yn ardal Trebiwt o Gaerdydd ar ddydd San Ffolant ac fe ddaeth yr achos yma un o'r enghreifftiau mwyaf o gamweinyddu cyfiawnder.

Rydym yn defnyddio'r holl adnoddau sydd ar gael o dechnoleg i seicoleg i ymdrin gyda'r achos mewn modd effeithiol a proffesiynol
Stephen Cahill, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu'r De
Cafodd Steven Miller, Yusef Abdullahi a Tony Paris, Tri Caerdydd, eu carcharu am ddwy flynedd yn 1990 cyn cael eu ryddhau ac ym mis Gorffennaf 2003 fe dderbyniodd y tri ymddiheuriad llawn gan Brif Gwnstabl Heddlu'r De ar l i ddyn arall gael ei garcharu am y llofruddiaeth.

Fe wnaeth Jeffrey Gafoor, 38 oed o Lanharan gyfaddef i ladd Ms White ar l cael ei ddal drwy brawf DNA newydd.

Cafodd Ms White ei thrywanu dros 50 o weithiau gan Gafoor ar l iddo newid ei feddwl ynglŷn thalu am ryw.

Flwyddyn ers iddo gael ei garcharu mae'r prif gwnstabl cynorthwyol, Stephen Cahill, yn benderfynol o "ddod at wraidd yr hyn a ddigwyddodd yn yr ymchwiliad gwreiddiol a pham".

"Rydym yn benderfynol o weld yr ymchwiliad yma yn dod i ben yn llwyddiannus," meddai Mr Cahill.

Llwyddiant

"Mae'n cael ei gynnal gyda'r un math o adnoddau ac ymroddiad y byddech chi'n ei disgwyl ei gael mewn ymchwiliad i lofruddiaeth heddiw ac rydym yn defnyddio'r holl adnoddau sydd ar gael o dechnoleg i seicoleg i ymdrin gyda'r achos mewn modd effeithiol a proffesiynol.

"Rydym wedi dod soffistigedigrwydd 2004 i ymchwiliad 16 oed.

Jeffrey Gafoor
Tystiolaeth DNA wnaeth ddal Jeffrey Gafoor
"Mae 'na lwyddiant eisoes wedi dod wrth i Gafoor gael ei ddedfrydu i garchar am oes am lofruddio Lynette White ac rydym yn parhau i weithio gyda'r un dygnwch i ateb cwestiynau sydd heb gael eu hateb o hyd."

Yn ystod y 10 mis diwethaf ers i'r ymchwiliad o'r newydd edrych yn fanwl ar yr hyn a ddigwyddodd yn 1988 mae 100,000 o dudalenau o wybodaeth wedi cael eu hail ymchwilio a 155 o ddatganiadau newydd wdi cael eu gwneud.

Mae Gafoor ymhlith y tystion, dioddefwyr a'r rhai o dan amheuaeth sydd wedi cael eu cwestiynu.

Cafodd ffeiliau ar 11 o bobol sydd wedi cael eu harestio am wyrdroi cwrs cyfiawnder ac anudon eu cyflwyno i Wasanaeth Erlyn y Goron.

Yn l yr heddlu gall yr 11 fod yn destun ymholi pellach.

Mae disgwyl i fwy o bobol gael eu harestio yn ddiweddarach eleni.

Mae Tri Caerdydd, gafodd eu carcharu ar gam, yn ymwybodol o'r datblygiadau diweddara yn yr achos.
HEFYD:
Lladd yn arwain at gamwedd
04 Gorff 03  |  Newyddion
'Bywyd tawel' llofrudd Lynette
04 Gorff 03  |  Newyddion
Lynette White: Yn euog
04 Gorff 03  |  Newyddion
Dal llofrudd Lynette White
04 Gorff 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^