BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Gorffennaf, 2004, 09:44 GMT 10:44 UK
Cryn gystadlu am fisas
Cystadleuwyr yn Eisteddfod Llangollen y llynedd
Mae'r Eisteddfod yn denu cystadleuwyr o bob cwr o'r byd

Mae trefnwyr Eisteddfod Gydwladol Llangollen wedi galw ar lywodraeth Prydain i fod yn fwy hyblyg gyda fisas perfformwyr.

Mae'r trefnwyr wedi dweud fod mwy o gystadleuwyr tramor nac arfer wedi gorfod tynnu'n l o'r cystadlaethau neu gyrraedd yn hwyr.

Eleni dyw grŵp dawns o India ddim ond wedi gallu dod 19 o'u 38 o aelodau i Langollen ac ni fydd grŵp gwerin o Iwcrain yn gallu cyrraedd mewn pryd o ganlyniad i oedi gyda fisas.

Dywedodd y Swyddfa Gartref fod yr holl achosion yn cael eu penderfynu gan reolau mewnfudo llym.

Roedden ni i fod i gael 2,300 o gystadleuwyr o dramor, ond mae'r nifer wedi gostwng i 1,700 - yn bennaf am na all pobol gael fisas
Keith Hall, swyddog gyd-gysylltu cystadleuwyr yr Eisteddfod
Mae Eisteddfod Gydwladol Llangollen yn dechrau ddydd Mawrth gan ddenu cannoedd o gystadleuwyr o bob cwr o'r byd.

Yn y gorffennol mae'r ŵyl wedi profi problemau gyda fisas ond dywed y trefnwyr fod y problemau yn waeth eleni.

Protestio

Maen nhw'n honni y gall y llywodraeth fod wedi tynhau'r rheolau wedi honiadau yn gynharach eleni o drefn mynediad llac i Brydain o Romania a Bwlgaria.

Maen nhw wedi galw ar yr awdurdodau i ddangos mwy o ddealltwriaeth tuag at yr ŵyl.

Versalko o'r Iwcrain
Mae Versalko wedi perfformio yn yr Eisteddfod yn y gorffennol
Yr wythnos diwethaf fe fu grŵp o gantorion o Iwcrain, Versalko oedd i fod i berfformio yn Llangollen, yn protestio yn Llysgenhadaeth Prydain yn Kiev.

Roedd y 28 o berfformwyr wedi gwrthod gadael hyd nes yr oedden nhw wedi derbyn y dogfennau angenrheidiol i ddod i Gymru.

Fe dderbynion nhw eu fisas ddydd Llun, ond fyddan nhw ddim yn cyrraedd Llangollen hyd ddydd Mercher.

Fe fyddan nhw'n gallu perfformio yn yr ŵyl ond fe fyddan nhw'n rhy hwyr i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Dywedodd Keith Hall, swyddog gyd-gysylltu cystadleuwyr yr Eisteddfod: "Dwi'n gwybod fod gan Bwlgaria a Romania broblemau fisa yn gynharach eleni, ac a yw hyn yn ymateb i hynny, alla i ddim dweud.

"Yn amlwg mae swyddogion y llysgenhadaeth yn cael cyfarwyddiadau ac mae'n ymddangos eu bod yn gweithredu'r rheiny yn eithaf llym.

"Er y galla i ddeall y rhesymau dros wneud hynny, ar yr un pryd mae'n rhaid iddyn nhw ystyried beth yw rheswm y grwpiau dros ddod yma.

Rheolau mewnfudo

"Dyma'r gwaethaf yn sicr dwi'n ei gofio ers dros 10 mlynedd o wneud y swydd yma."

"Roedden ni i fod i gael 2,300 o gystadleuwyr o dramor, ond mae'r nifer wedi gostwng i 1,700 - yn bennaf am na all pobol gael fisas."

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref fod y rheolau mewnfudo yn cael eu dilyn.

"Allwn ni ddim gwneud sylwadau ar achosion mewnfudo unigol," meddai'r llefarydd.

"Mae'n rhaid i bawb sy'n dod i Brydain fodloni'r swyddogion mewnfudo eu bod yn cwrdd 'r rheolau.

"Byddai perfformiwr sydd angen fisa i ymweld Phrydain yn cael hwn gan genhadaeth ddiplomataidd Prydeinig dramor.

"Mae ceisiadau yn cael eu penderfynu yn unol 'r rheolau mewnfudo.

"Byddai'n rhaid i berfformwyr sydd yn ceisio cymryd rhan mewn digwyddiad ym Mhrydain gyflwyno'r dogfennau perthnasol gan gynnwys tystiolaeth eu bod yn cymryd rhan mewn digwyddiad penodol.

"Wedi iddyn nhw gyrraedd Prydain bydd dilysrwydd y fisa yn cael ei gadarnhau a byddai'r rhai sy'n dal fisa yn cael parhau unwaith y bydd y profion mynediad wedi eu cwbwlhau."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^