BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Gorffennaf, 2004, 17:05 GMT 18:05 UK
Clywch: Pryder llywodraethwyr
Roedd John Owen yn athro drama yn Ysgol Gyfun Rhydfelen
Wnaeth yr awdurdod addysg ddim gweithredu yn 1991

Mae'r corff sy'n cynrychioli llywodraethwyr ysgol yn pryderu am un o argymhellion Adroddiad Clywch i gam-drin plant gan y cyn-athro drama John Owen.

Un o'r argymhellion oedd y dylid trosglwyddo'r cyfrifoldeb am ddisgyblu athrawon i'r awdurdodau addysg lleol.

Dywedodd Colin Thomas, cyfarwyddwr Llywodraethwyr Cymru, mai yn achos yr honiadau yn erbyn John Owen yn 1991 methiant yr awdurdodau addysg oedd yn rhannol gyfrifol am beidio ag ymchwilio i'r mater.

"Oherwydd hynny doedd hi ddim yn bosib i'r corff llywodraethol berfformio ei ddyletswyddau cyfreithiol," meddai.

Daeth Comisynydd Plant Cymru Peter Clarke i'r casgliad bod Owen yn euog o gam-drin nifer o'i ddisgyblion yn ystod yr 1980au a 1990au.

Yn cael ei feirniadu hefyd oedd hen Gyngor Morgannwg Ganol, oedd, yn l Mr Clarke, yn euog o gelu'r gwir ynglyn ag Owen pan gafwyd cwynion ac ymchwiliad i'w arddull dysgu yn 1991.

Ac roedd yna feirniadaeth o Gyd-Bwyllgor Addysg Cymru am fethu dro ar l tro wedi cwynion gan arholwyr eu hunain.

Mesurau

Yn gynharach ddydd Gwener dywedodd y dyn arweiniodd ymchwiliad i achosion cam-drin plant mewn cartrefi gofal yn y gogledd na ddylai'r Comisiynydd Plant gynnal ymchwiliad tebyg i Clywch yn y dyfodol.

Dywedodd Syr Ronald Waterhouse y dylai Peter Clarke ganolbwyntio ar y mesurau presennol i warchod plant.

Daw ei sylwadau ar l i Mr Clarke gyhoeddi ei adroddiad i ymchwiliad am y cyn-athro drama John Owen.

Dydd Iau wrth gyhoeddi'r adroddiad, dywedodd Mr Clarke bod Owen, oedd yn dysgu yn Ysgol Gyfun Rhydfelen, wedi cam-drin rhai o'i ddisgyblion yn rhywiol yn ystod y 1980au a 1990au.

Dywedodd Syr Ronald nad oedd yn beirniadu sut y cafodd yr adroddiad ei gwblhau ond roedd yn credu mai bargyfreithwyr ddylai gynnal ymchwiliadau tebyg yn y dyfodol.

Yn y cyfamser, mae tad un o ddioddefwyr Owen wedi galw am ddinistrio'i waith i gyd.

Mewn cyfweliad thm Taro Naw BBC Cymru dywedodd y tad nad oedd gwaith da Owen yn golygu dim o'i gymharu 'r gwaith drwg yr oedd wedi'i gyflawni.

"Dylid dinistrio unrhyw beth 'i enw arnyn nhw," meddai.

"Rwy'n credu'n gryf yn hyn."

Syr Ronald Waterhouse
Waterhouse: 'Bargyfreithiwr ddylai arwain ymchwiliad'

Er nad bwriad Ymchwiliad Clywch oedd profi a oedd Owen yn euog, roedd Mr Clarke o'r farn fod Owen wedi cam-drin disgyblion yn rhywiol dros gyfnod o flynyddoedd - rhai yn eu harddegau cynnar.

Roedd Owen yn awdur cyfres boblogaidd i bobol ifanc ar S4C, Pam fi Duw?

Cyhoeddwyd sawl nofel yn seiliedig ar y gyfres eu cyhoeddi.

Arestiwyd Owen tra oedd yn ffilmio chweched gyfres Pam fi Duw?

Chafodd y gyfres olaf hon mo'i darlledu.

Ac mae'r tad yn credu na ddylid dangos yr un o'r rhaglenni yma byth eto.

Dywedodd OP Huws o gwmni Sain a gynhyrchodd fideos Pam Fi Duw? nad oedden nhw bellach yn gwerthu'r fideos a bod y rhai oedd yn weddill wedi eu dinistrio.

Mae'r Lolfa, cyhoeddwyr Pam Fi, Pam Fi Duw? a'r ddwy ddilyniant wedi dweud fod y llyfrau'n dal ar gael.

Ond doedden nhw ddim am wneud datganiad.

Lladdodd Owen ei hun cyn wynebu achos llys ar gyhuddiadau o gam-drin rhywiol a dyna arweiniodd at sefydlu ymchwiliad cyntaf y Comisiynydd Plant.
HEFYD:
Cyhoeddi adroddiad Clywch
01 Gorff 04  |  Newyddion
'Yn euog o gam-drin rhywiol'
01 Gorff 04  |  Newyddion
'Rhyddhad mawr i ddioddefwyr'
01 Gorff 04  |  Newyddion
Y dyn tu l y mwgwd
01 Gorff 04  |  Newyddion
Dioddefwr yn siarad am y tro cynta
01 Gorff 04  |  Newyddion
Clywch: Y prif ddigwyddiadau
01 Gorff 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^