BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Gorffennaf, 2004, 15:00 GMT 16:00 UK
Pryder am bost Bethlehem
Swyddfa post Bethlehem
Mae yna fwrlwm ym Methlehem, Sir Gaerfyrddin, bob Nadolig
Efallai y bydd rhaid i bost enwocaf Cymru gau'r mis nesaf pan fydd les yr adeilad yn dod i ben.

Mae pobol o bob rhan o'r byd yn gyrru eu llythyrau i Fethlehem, Sir Gaerfyrddin, i gael eu stampio.

Mae'r swyddfa bost yn hen ysgol y pentref sydd erbyn hyn yn ganolfan gymunedol ac yn cael ei rhedeg gan y bobol leol.

Maen nhw wedi cael cynnig prynu'r adeilad pan ddaw'r les i ben ond maen nhw 2,500 yn brin o'r hyn sydd ei angen er mwyn denu grantiau.

Ar ddydd Llun a dydd Iau, mae'r swyddfa bost yn agored.

Cangen o swyddfa bost Llandeilo yw Bethlehem sydd dan reolaeth Mike Williams.

Dywed y byddai'n ddiwrnod trist pe byddai'n gorfod cau.

Mae'n lle gwledig, anghysbell ac mae hyn [y ganolfan] wedi tynnu pobol at ei gilydd
Llefarydd ar ran cymdeithas y pentref
Yn l Swyddfeydd Post Cyf mi fydd yn gwneud popeth i helpu Mr Williams barhau 'r gwasanaeth hyd yn oed os bydd raid symud i adeilad arall.

Ond yr hen ysgol ydy'r unig adeilad cymunedol ym Methlehem.

Does yna ddim siopau na thafarn yno ac mae'r ganolfan gymunedol hefyd yn cael ei defnyddio ar gyfer clybiau, marchnadoedd a digwyddiadau lleol.

Hyd yma codwyd 3,000 tuag at brynu'r adeilad.

Dywedodd llefarydd ar ran cymdeithas y pentref ei bod "yn bwysig i gario mlaen.

"Mae'n lle gwledig, anghysbell ac mae hyn wedi tynnu pobol at ei gilydd."

Dywed Cyngor Sir Gaerfyrddin, perchennog yr adeilad, ei fod yn barod i drafod pan ddaw'r les i ben fis nesaf.

Dywedodd Hywel Humphreys o'r cyngor y byddai'r awdurdod yn gwneud popeth i'w helpu.

Ond ychwanegodd nad oedd wedi clywed dim hyd yma gan Gymdeithas Gymunedol Bethlehem yn dweud na allen nhw godi'r arian nac yn gofyn am adolygiad o'r sefyllfa.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^