BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 30 Mehefin, 2004, 05:46 GMT 06:46 UK
Barn enwogion am y parciau
Bannau Brycheiniog
Mae 'na lynnoedd, mynyddoedd a rhaeadrau ym Mannau Brycheiniog

Ar drothwy Wythnos Parc Cenedlaethol mae'r mwyafrif helaeth, 95% o'r cyhoedd, yn gefnogol i'r parciau.

Mae nifer o enwogion wedi bod yn sn am eu hoff barciau a pham bod y Parciau Cenedlaethol yn bwysig.

Parc Cenedlaethol Eryri oedd y cyntaf i gael ei sefydlu yng Nghymru yn 1951 gyda Phenfro yn dilyn flwyddyn yn ddiweddarach ac yna Bannau Brycheiniog yn 1957.

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gorchuddio 823 milltir sgwr o Fachynlleth ac Aberdyfi yn y de i Lanberis a Chonwy yn y gogledd.

Mae dros 26,000 o bobol yn byw o fewn y Parc sy'n gartref i fynydd ucha Cymru a Lloegr, Yr Wyddfa, a 90 o gopaon eraill.

I Bryn Terfel, gafodd ei fagu ar fferm ddefaid yn Eryri, does dim syndod mai dyma ei hoff Barc Cenedlaethol.

Mae'r canwr o Bant Glas wrth ei fodd gyda "golygfeydd godidog" Eryri.

"Mae'n fy atgoffa i o hyd y dylem warchod a pharchu y tirwedd arbennig o ddyffrynnoedd a mynyddoedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

Lwcus

Cafodd y canwr Aled Jones ei fagu ar Ynys Mn ac roedd o'n cael gweld golygfa arbennig o Eryri'n ddyddiol.

"Wrth gael fy ngeni a'm magu ym Mn roedd cael Parc Cenedlaethol Eryri ar stepen y drws yn rywbeth yr oeddwn yn ei gymryd yn ganiataol.

Dyma fy hoff le i yn y byd, a dyma fydd fy hoff le i, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
David Gray
"Nid pawb oedd mor lwcus i fwy o fewn pellter byr iawn i dirwedd hyfryd y mae gan y parciau i'w cynnig."

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymestyn o Aberteifi ar hyd yr arfordir o amgylch Tyddewi ac i lawr am Ddinbych-y-Pysgod sy'n 170 milltir o arfordir dramatig iawn.

Yma mae 'na draethau a bryniau arbennig a bywyd gwyllt godidog.

Cafodd y cerddor David Gray ei fagu yn Solfach gerllaw'r parc ac mae wrth ei fodd yn dychwelyd yno.

"Dyma fy hoff le i yn y byd, a dyma fydd fy hoff le i, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro."

Mynyddoedd

O'r Gelli Gandryll i Landeilo mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnig 520 milltir sgwr o fynyddoedd, llynnoedd, fforestydd a rhaeadrau.

Am dros 5,000 o flynyddoedd mae pobol wedi bod yn bwy yn y Parc .

"Mae yma fynyddoedd arbennig ac mae modd eu cyrraedd yn hawdd o Lundain," meddai'r actor Brian Blessed, Llywydd y Parciau Cenedlaethol.

Beth ydi'ch barn chi. Gyrrwch eich sylwadau neu eich hoff luniau o'r parciau i newyddionarlein@bbc.co.uk

Fy hoff ran i o Arfordir Penfro ydi Dale ac Ynys Sgomer. Er nad ydw i'n wyliwr adar mae'r rhan yma yn le arbennig iawn ac mae'r olygfa yn anhygoel.
Buddug Saer, Caerdydd

Gan nad ydi Parc Gwledig Penbre yn rhan o'r parc cenedlaethol (ac fe ddylai) dwi'n meddwl mai gyrru drwy Fannau Brycheiniog ydi un o fy hoff deithiau.
Lisa Tiplady, Caerdydd a Llanelli

Wedi bod yn gweithio ac yn ymwneud Bannau Brycheiniog a'r Parciau Cenedlaethol yn gyffredinol am flynyddoedd mae'n anodd dewis gan bod gan bob un eu rhinweddau ond o orfod dewis, Eryri am yr olygfa o Benygwryd.
Martin, Penarth

Fy hoff le i ydi ar gopa Penyfan ym Mannau Brycheiniog. Fe wnes i gerdded i'r copa unwaith yn y nos i weld y wawr. profiad anhygoel, neu fe fyddai oni bai am y niwl.
Meinir Harries, Brynna

Rhaid dweud mai Bannau Brycheiniog gyda'r pŷer a hudoliaeth y mynyddoedd, y llynnoedd. Mae'r cyfan yn hawdd cyrraedd ato o brif ddinasoedd de ddwyrain Cymru ar hyd yr M4.
David Myles, Caerdydd

Fy hoff bar i ydi Eryri. Mae iddi gymeriad ac mae mynyddoedd y gogledd yn apelio llawer mwy na bryniau De Cymru. Does dim yn curo'r Wyddfa o dan gap o eira ar ddiwrnod clir yn y gaeaf ar hyd Y Fenai ym Mn
Bethan Griffiths, Caerdydd

Rhaid iddo fod yn Eryri. Fy hoff le ydi ar hyd glannau Llyn Crafnant yn enwedig yn y gwanwyn gyda'r eira yn dal ar gopa'r mynyddoedd.
Julie Jones, Dyserth, Sir Ddinbych

Dwi wedi sylwi, fod Pwyllgor Parc Cenedlaethol Eryri yn llym yn y ffordd y maent yn gweinyddu. Does dim caniatad ffenestri upvc na thynnu lluniau gyda camera o fewn y Parc heb yn gyntaf cael caniatad. Ddigwyddodd hyn i mi blwyddyn yn l. Felly, does gennyf ddim hyder yn y Parc Cenedlaethol Eryri.
Sion Jones,, Abergele.

Enw
Eich cyfeiriad e bost
Tref a Sir
Eich sylwadau

Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
HEFYD:
Dathlu'n Parciau Cenedlaethol
30 Meh 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^