BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 28 Mehefin, 2004, 10:59 GMT 11:59 UK
'Dod 'r iaith i fywyd pob dydd'
Ffefrynnau Nodwedd

Mae meddalwedd cyfrifiadurol yn yr Wyddeleg yn cael ei ddatblygu gan Microsoft a Phrifysgol Ulster.

Mae fersiynau system Windows XP Microsoft ac Office yn cael eu datblygu yn yr iaith.

Yn ymwneud 'r prosiect mae Prifysgol Cenedlaethol Iwerddon yn Maynooth, Fors na Gaeilge, sef y corff sy'n gyfrifol am hyrwyddo'r iaith Wyddeleg, a Phrifysgol Limerick.

Yr uwchddarlithydd Dr Greg Toner sy'n arwain cyfraniad Prifysgol Ulster i'r prosiect.

"Cam pwysig iawn yw cyfieithu rhyngwyneb Windows i'r Wyddeleg," meddai.

Cyfrifiadur
Bydd tua 600,000 o eiriau yn cael eu cyfieithu i'r Wyddeleg

"Mae'n dod 'r iaith Wyddeleg i fywyd pob dydd a bydd yn galluogi defnyddwyr Windows XP ac Office i barhau 'u gwaith drwy gyfrwng yr Wyddeleg.

"Y cyfrwng electronig sy'n ganolog i fywyd yr 21fed ganrif ac mae'n hanfodol i ieithoedd lleiafrifol sefydlu eu hunain yn y maes hwn os ydyn nhw i oroesi i'r 22ain ganrif."

Yn cydfynd 'r rhaglen mae gwefan o eiriau sy'n cael eu defnyddio gan y gymuned.

Cyfieithu

Mae'r mynegai o dermau technegol wedi eu cyfieithu gan Foras na Gaeilge drwy ddefnyddio eu Geiriadur Cyfrifiaduron a Thechnoleg Gwybodaeth newydd.

Bydd hyn yn galluogi'r gymuned Wyddeleg i gyfrannu neu wneud sylwadau ynglŷn 'r defnydd o'r derminoleg dechnolegol.

Bydd y mynegai terfynol yn cael ei ddefnyddio wrth i'r cynnyrch gael eu cyfieithu i'r Wyddeleg a gall y cyhoedd ei ddefnyddio fel ffynhonnell yn y dyfodol.

Adrannau Gwyddeleg Prifysgol Ulster a Phrifysgol Cenedlaethol Iwerddon yn Maynooth fydd yn gyfrifol am gyfieithu'r 600,000 o eiriau yn llawn a bydd Prifysgol Limerick yn profi'r gwaith.

Bydd Foras na Gaelige yn goruchwylio'r gwaith yn derfynol a sicrhau ei fod o ansawdd da ac yn gyson.

Dywedodd Terry Landers, Pennaeth Materion Corfforaethol Microsoft yn Iwerddon, fod y cwmni wedi ymrwymo i weithio gyda llywodraethau ymhob cwr o'r byd ar raglenni sy'n helpu i gwrdd ag anghenion dinasyddion.

"Yn ogystal helpu teuluoedd sy'n siarad Gwyddeleg a busnesau, rydyn ni hefyd yn disgwyl i'r cynnyrch terfynol gael ei ddefnyddio gan athrawon a myfyrwyr ymhob cwr o'r ynys," meddai.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^