BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 27 Mehefin, 2004, 13:11 GMT 14:11 UK
Ysgoloriaeth Terfel i Rakhi
Bryn Terfel
Sefydlwyd yr ysgoloriaeth wedi cyngerdd gan Bryn Terfel

Merch o Landybie, Sir Gaerfyrddin, enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel am eleni.

Mae Rakhi Singh yn ffidlwraig ddawnus a derbyniodd le yng Ngholeg Cerdd Chetham pan oedd yn naw mlwydd oed.

Ar hyn o bryd mae Rakhi ar ei blwyddyn olaf yn y Royal Northern College of Music.

Beirniaid y gystadleuaeth oedd y tenor o Lanbedrgoch Gwyn Hughes Jones, y pianydd o Amlwch Iwan Llewelyn-Jones, yr actor o Gwm Rhondda Daniel Evans, Delyth Medi a Cliff Jones

Dewisir yr enillydd o blith wyth o brif gystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni ac mae'r Ysgoloriaeth yn werth 4,000.

Cynhaliwyd y noson yn Theatr Gwynedd, Bangor, nos Sadwrn.

Mae'r Urdd yn ymfalcho ein bod yn gallu rhoi cyfle i rai o dalentau gorau Cymru ddatblygu ymhellach
Sin Eirian, cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau
"Ar l wythnos bleserus o gyngherddau, beirniadu, llywyddu a chynnal gweithdai offerynnol, braint o'r mwyaf oedd cael bod yn rhan o dm o feirniaid a oedd yn dyfarnu cystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni," meddai Iwan Llewelyn Jones.

Eleni oedd y bumed flwyddyn i'r ysgoloriaeth hon gael ei chynnig yn dilyn ei sefydlu yn 1998 wedi cyngerdd arbennig gan Bryn Terfel a llu o artistiaid eraill yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd.

Enillydd yr ysgoloriaeth y llynedd yn Eisteddfod Tawe, Nedd ac Afan oedd Aled Pedrick, 18, o Wauncaegurwen yng Nghwm Aman.

Defnyddiodd Aled gyfran o'r 4,000 a enillodd y llynedd i gael gwersi canu ac i dalu am ei gostau teithio i wahanol glyweliadau ar gyfer colegau a phrifysgolion yn Llundain ac ar draws Prydain.

"Mae'r Urdd yn hynod falch o lwyddiant yr ysgoloriaeth ers ei sefydlu, ac yn ymfalcho ein bod yn gallu rhoi cyfle i rai o dalentau gorau Cymru ddatblygu ymhellach drwy gyfrwng y wobr hon," meddai Sin Eirian, cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau.

"Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i Bryn Terfel am ei gefnogaeth i'r mudiad."

Merched oedd yr holl gystadleuwyr a fu'n cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2004.

Dyma'r rhai eraill oedd yn y gystadleuaeth:

Angharad Lisabeth Rees o Bontrhydyfen, Port Talbot; Elain Llwyd o Gaernarfon; Nia Wyn Harries o Eglwyswrw ger Crymych; Esyllt Tudur Davies o Lanrwst; Gwenllian Glyn o Gaerdydd; Mari Emlyn o Langybi ger Pwllheli a Lowri Walton o Benarth.

Hefyd:
HEFYD:
Record blatinwm i Bryn Terfel
21 Tach 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^