BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Mehefin, 2004, 20:38 GMT 21:38 UK
'Colled fawr i'r byd actio'
Actores bwerus iawn: Beryl Williams

Bu farw'r actores Beryl Williams yn 67 oed yn Ysbyty Dolgellau.

Roedd Miss Williams wedi bod yn wael iawn ers peth amser a bu farw ddydd Gwener Mehefin 18.

Yn wyneb cyfarwydd iawn mewn nifer o ddramâu teledu mae'n debyg mai fel actores llwyfan yr oedd fwya enwog.

Bu'n aelod o Gwmni Theatr Cymru yn y 1970au gan berfformio mewn sawl cynhyrchiad.

Enillodd wobr Bafta Cymru yn 1991 am yr actores orau yn nrama Meic Povey, Nel.

Hi oedd yn portreadu Nel.

Ymddeolodd ers rhai blynyddoedd er mwyn gofalu am ei mam oedrannus a fu farw rai blynyddoedd yn ôl.

'Actores orau'

Bu yn Minafon, Sul y Blodau a Problemau Prifysgol i enwi rhai o'r cynyrchiadau.

"Hi oedd yr actores orau dwi erioed wedi ei gweld ar lwyfan a dweud y gwir yn onest," meddai'r actor Dyfan Roberts a fu'n gweithio gyda Miss Williams.

Ar ddiwedd y dydd mae hon yn golled enfawr i'r byd actio
Dyfan Roberts

"Fe ddois i i'w hadnabod gyntaf pan wnes i ymuno gyda Chwmni Theatr Cymru yn 1970 er i mi ei gweld ar lwyfan cyn hynny.

"Roedd hi'n hogan dal, urddasol, gwallt coch. Roedd 'na 'glamour' yn perthyn i Beryl."

Dywedodd fod presenoldeb ganddi bob tro ac roedd yn un o'r hyfforddwyr i'r actorion ifanc.

"Roedd hi bob amser yn pwysleisio i fewnoli geiriau mor naturiol â phosib ar lwyfan.

"Roedd hi'n gallu gwneud amrywiaeth fawr o wahanol rannau.

Actores llwyfan

"Hynny yw o chwarae rhan dynes fach ostyngedig fel Nel i chwarae rhan dynes fel ym Mhroblemau Prifysgol, dynes wedi cael addysg academaidd ac yn gallu troi y byd o'i chwmpas.

"Roedd Beryl yn actores bwerus iawn ac fe fydd hi fyw byth yn fy nghof."

Dywedodd ei bod hi'n haeddu bod yn enillydd cyntaf yr actores orau yn Bafta Cymru.

Hi oedd yr actores orau dwi erioed wedi ei gweld ar lwyfan a dweud y gwir yn onest
Dyfan Roberts

"Er cystal oedd hi ar y teledu, ac mae'n dda iawn bod y teledu wedi cofnodi ei pherfformiadau, actores llwyfan i mi oedd Beryl.

"Yno yr oedd ei phŵer, ei llais, ei phresenoldeb, ei hystod eang, yn creu argraff annileadwy ar feddwl y gynulleidfa ac i mi, fel actor ifanc, yn rhyw fath o guru wrth gychwyn gyrfa.

"Mae gen i feddwl y byd ohoni.

"Roedd yn biti garw ac yn golled ei bod wedi rhoi'r gorau i actio i edrych ar ôl ei mam, ond dyna ei dewis.

"Fel yna yr oedd hi'n gweld pethau.

"Yn ddynes ostyngedig iawn a'i thraed ar y ddaear, roedd hi o hyd yn dweud bod na bethau pwysicach na'r actio 'ma.

"Ar ddiwedd y dydd mae hon yn golled enfawr i'r byd actio.

"Does neb tebyg iddi hi."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^