BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Mehefin, 2004, 19:21 GMT 20:21 UK
Carafán streicwyr mewn drama
Rhodri Tomos
BBC Cymru

carafán y streicwyr
Mi fydd carafán y streicwyr i'w gweld yn Theatr Gwynedd, Bangor
Os ydi streic hir gweithwyr Friction Dynamics yng Nghaernarfon bellach yn rhan o hanes diwydiannol Cymru, mi fydd yn rhan o'n hanes theatrig ni cyn bo hir hefyd.

A bydd y garafán yr oedd y streicwyr yn ei defnyddio i gysgodi hefyd i'w gweld ar y llwyfan.

Brwydr y gweithwyr ydi testun drama gyntaf cwmni Llwyfan Gogledd Cymru.

Ar ôl dwy flynedd a naw mis ar y llinell biced fe enillodd cyn weithwyr Friction Dynamics achos tribiwnlys yn erbyn perchennog y cwmni am gael eu diswyddo ar gam.

Daeth yr achos yn enwog ar draws Gwledydd Prydain, ac fe fu'n rhan bwysig o fywyd bob dydd yng Nghaernarfon a'r cyffiniau.

Yn ystod 138 o wythnosau'r streic, bu'r garafán yn rhyw fath o swyddfa answyddogol a lloches i'r streicwyr.

Fe gafodd ei symud o'r safle pan ddaeth y streic i ben, ond yn awr fe fydd yn cael ei gweld eto a hynny ar lwyfan Theatr Gwynedd, Bangor.

Deinameit yw teitl y ddrama newydd, sy'n canolbwyntio ar fywydau pedwar streiciwr dychmygol.

"Diddanu pobol yw'r prif nod a hynny er mwyn y streicwyr hefyd," meddai un o'r awduron Gwion Hallam.

"Achos roedd yr hiwmor a'r ysbryd yna yn rhan annatod o fod ar y lein.

"Rydyn ni eisiau hefyd i bobol ddeall pam wnaethon nhw streicio."

"Dwi'n teimlo'n gryf y dylai theatr fod yn atebol i'r gynulleidfa, mi ddylai'r theatr hefyd adlewyrchu pryderon y gynulleidfa," ychwanegodd Ian Rowlands, y cyfarwyddwr.

Dyma fydd cynhyrchiad cyntaf cwmni Llwyfan Gogledd Cymru, ac i nodi'r achlysur fe ryddhawyd 138 o falŵns ar y Maes yng Nghaernarfon - un am bob wythnos o'r streic.

Pedwar actor fydd yn y sioe, ac mae'r dewis yn adlewyrchu eu cefndir yn ogystal â'u gallu i actio.

Adnabod

Un o'r actorion hyn yw Dewi Rhys.

"Dwi'n eu nabod nhw'n bersonol - amryw ohonyn nhw ac wedi cael eu hanesion nhw yn ystod y dyddiau duon a hefyd wedi cael eu hanesion nhw wrth iddyn nhw fynd i waith newydd.

"Ac wrth gwrs mae llawer yn ddi-waith o hyd, a dwi'n gobeithio y cawn nhw gyfiawnder."

Roedd nifer o'r streicwyr ar y Maes ddydd Mercher, ac roedd gweld y garafán am y tro cyntaf ers iddi gael ei thynnu o'r safle yn brofiad emosiynol iawn i rai.

"Rydan ni wedi bod yn oer pan oedd hi'n a rhewi a phawb yn rhynnu y tu allan," meddai John Davies.

"Roedd hon yn ein cadw ni'n gynnes gyda'r nos - yn enwedig gyda'r nos yng nghanol gaeaf a hitha'n bwrw ac yn chwythu y tu allan.

"Dwi'n teimlo'n reit emosiynol o'i gweld hi."

Fe fydd ymarferion y ddrama yn dechrau dydd Llun, gyda'r sioe gyntaf yn Theatr Gwynedd ar Orffennaf 13.

Hefyd:
HEFYD:
£750,000 i gyn-weithwyr Friction
23 Ebr 04  |  Newyddion
Friction: Diwedd y piced hir
19 Rhag 03  |  Newyddion
YR ABERTH HIR
19 Rhag 03  |  Newyddion
Oriel: Carafán y streicwyr
16 Meh 04  |  photo galleries


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^