BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 17 Mehefin, 2004, 10:42 GMT 11:42 UK
'Dwy iaith yn well nag un'
Dosbarth o blant
Mae plant o dan fantais wrth ddysgu iaith yn gynnar

Mae ymchwil yn dangos fod dwyieithrwydd yn cadw meddwl hen bobol yn ifanc.

Dywedodd seicolegydd o Ganada fod dysgu a defnyddio dwy iaith fel "mynd 'r ymennydd i gampfa."

Mae Dr Ellen Bialystock yn ymchwilydd yn adran gelfyddydau Prifysgol York, Toronto.

Dywedodd fod siarad mwy nag un iaith yn amddiffyn yr ymennydd rhag rhai clefydau.

Dysgu'n ifanc

"Mae'r rhai sydd wedi siarad dwy iaith ers pan o'n nhw'n ifanc iawn yn well o ran canolbwyntio a chyflawni tasgau cymhleth.

"Ac mae pobol oedrannus ar eu hennill.

"Mae siarad dwy iaith yn ehangu'r meddwl oherwydd mae mwy o waed yn cario mwy o ocsigen."

Fe fyddwn ni fel Bwrdd yn defnyddio'r adroddiad yn ofalus, sy'n cyflwyno dwyieithrwydd mewn modd positif
Rhodri Williams, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Bu arolwg o 104 o bobol uniaith a dwyieithog rhwng 30 a 59 oed a 50 o bobol rhwng 60 a 88 oed yn Toronto.

"Bob tro yr ydych chi'n rhoi brawddeg at ei gilydd rydych chi'n gallu ei dweud mewn dwy ffordd, ymateb mewn dwy ffordd ac felly ym ymarfer yr ymennydd a rhannau allweddol ohono yn aml."

Mae 18% o boblogaeth Canada yn ddwyieithog.

Mae'r Gweinidog dros yr Iaith Gymraeg, Alun Pugh, wedi croesawu'r casgliadau.

"Gallai'r rhieni hynny sy'n helpu eu plant i fod yn ddwyieithog o oedran cynnar gynyddu eu cyfle i fod yn iach yn eu henaint.

"Mewn byd mor gystadleuol, mae angen pobol mor beniog phosibl yng Nghymru."

Mantais

Dywedodd Rhodri Williams, cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg, fod casgliadau'r ymchwiliad yn bwysig.

Dr Ellen Bialystock
Yr ymchwilydd: Dr Bialystock

"Mae'n rhywbeth y mae'r Bwrdd wedi bod yn ymwybodol ohono ers peth amser ac rydym yn argyhoeddedig fod manteision i ddwy iaith.

"Yn bendant, bydd yr ymchwil yn hwb pellach ac yn gymhelliad i ddefnyddio dwy iaith.

"Mae'n ymchwiliad academaidd sy'n cario mwy o bwysau o bosib."

Dywedodd fod angen bod yn sensitif rhag ofn y byddai rhai'n cael eu gelyniaethu.

"Ond mae'n amlwg fod dwy iaith yn well nag un a bod tair wedyn yn well na dwy.

"Drwy'r byd dwi'n meddwl fod pobol yn sylweddoli hyn.

"Mae'r adroddiad yn mynd i fod o fudd i bawb ac yn gymorth i ni farchnata a hyrwyddo'r Gymraeg yn well."
HEFYD:
Pobologaeth Cymru'n heneiddio
08 Ion 04  |  Newyddion
Arolwg mwya o ddefnydd iaith
10 Maw 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^