BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Mehefin, 2004, 07:21 GMT 08:21 UK
Y 'gamp' o ddenu twristiaid
dilynwyr
Mae pedair gm derfynol Cwpan FA Lloegr wedi bod yng Nghaerdydd
Cymru yw un o'r llefydd gorau i gynnal cystadlaethau chwaraeon o fri, medd penaethiaid twristiaeth.

Y feicwraig Olympaidd Nicole Cooke sy'n lansio ymgyrch Bwrdd Croeso a chyrff eraill i fanteisio ar dwristiaeth chwaraeon.

Mae'r bwrdd yn credu fod Cymru ar y blaen i wledydd eraill a bod angen manteisio ar hyn.

Yng Nghymru cynhaliwyd Cwpan FA Lloegr, Rali Cymru GB a Grand Prix Speedway Prydeinig.

Yn 2010 bydd un o ornestau mwyaf y byd, cystadleuaeth golff Cwpan Ryder, yn y Celtic Manor ger Casnewydd.

Dywed y bwrdd fod manteision economaidd sylweddol gan fod digwyddiad fel hwn yn denu miloedd o wylwyr i wario'u harian.

A dywed Nicole Cooke, Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru ac aelod o dm Olympaidd 2004 Prydain fydd yn mynd i Wlad Groeg, fod dal i godi proffil Cymru'n bwysig.

car Colin McCrae's car
Mae miloedd o ddilynwyr ralo yn dod i Gymru

"Mae gan Gymru rinweddau naturiol, gornestau chwaraeon o safon ac enw da wrth drefnu digwyddiadau sylweddol," meddai'r athletwraig 24- oed o'r Wig, Bro Morgannwg.

"Mae'n bwysig ein bod ni'n lledu'r wybodaeth am beth sydd gan Gymru i'w gynnig fel lle chwaraeon."

Y bwriad, medd cadeirydd y Bwrdd Croeso Philip Evans, yw rhoi Cymru ar fap y byd.

"Ein gweledigaeth ni ar gyfer Cymru yw cael ein cydnabod yn rhyngwladol fel lle delfrydol sy'n cynnig cyfleon amrywiol a chyffrous ar gyfer ymwelwyr, wedi eu seilio ar safon ac amrywiaeth ein hamgylchedd naturiol, ein hadnoddau a'n diwylliant unigryw."

"Mae arwyddocd economaidd digwyddiadau rhyngwladol a chenedlaethol, mwy o ymwybyddiaeth am iechyd a bod yn iach wedi cynyddu'r diddordeb yn y sector ers deng mlynedd.

"Ac mae 89% o ymweliadau pobol gwledydd Prydain Chymru yn ymwneud chwaraeon.

"Mae'r strategaeth yn rhoi Cymru ar y blaen."
HEFYD:
Cefnogwyr yn heidio i Gaerdydd
22 Mai 04  |  Newyddion
Rali'n dal i wibio drwy Gymru
24 Maw 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^