BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 2 Mehefin, 2004, 17:48 GMT 18:48 UK
'Terfysgaeth' yn symbylu'r Fedal Ddrama
Meinir Lloyd Jones enillodd Fedal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Ynys Mn 2004.
O fetws yn Rhos y daw Meinir Lloyd Jones enillodd y Fedal Ddrama

Drama gyda therfysgaeth yn gefndir iddi enillodd Fedal Ddrama Eisteddfod yr Urdd eleni.

Mae drama Meinir Lloyd Jones yn sn am agweddau milain plant at ei gilydd gyda'u chwarae diniwed yn troi'n "fygythiadau a chyhuddiadau sinistr".

Mae Meinir yn aelod unigol o Fro Aled, Conwy ac yn athrawes yn Ysgol Gynradd Llanefydd ers dwy flynedd ac yn byw ar fferm ym Metws yn Rhos.

Beirniad y gystadleuaeth oedd William R Lewis a Dewi Wyn Williams.

Dim ond pump wnaeth anfon eu gwaith i'r gystadleuaeth.

Mae gan yr awdur glust dda am ddeialog a rhythmau iaith
Dewi Wyn Williams a William R Lewis, beirniaid

"Ar yr olwg gyntaf drama yw hon am dyndra rhwng tri phlentyn - dwy ferch a bachgen - yn chwarae mewn parc," meddai'r beirniaid.

"Ond buan y sylweddolir fod hyn yn digwydd yn y flwyddyn 2008 pan yw'r wlad hon bellach dan fygythiad terfysgol.

"Adlewyrchir hyn yn agweddau milain y plant at ei gilydd; mae'r chwarae plant ymddangosiadol diniwed yn troi'n fygythiadau a chyhuddiadau sinistr; mae fel petai'r plant wedi'u llygru gan amgylchiadau y tu hwnt i'w rheolaeth.

"Ceir ymdrech dda i greu cymeriadau o gig a gwaed, rhai y gallwn uniaethu hwy yn eu hing a'u hapusrwydd.

"Mae gan yr awdur glust dda am ddeialog a rhythmau iaith ac mae'r gwaith wedi ei buro fflachiadau hyfryd o hiwmor a dywediadau bachog sy'n lliwio'r ddrama.

"Mae gan y dramodydd hwn hefyd rywbeth o bwys i'w ddweud wrthym."

Eisteddfota

Yn wreiddiol o Fetws yn Rhos, cafodd Meinir, 24 oed, ei haddysg yn Ysgol Gynradd Betws yn Rhos ac yna yn Ysgol Uwchradd y Creuddyn.

Astudiodd Gymraeg a Lln y Cyfryngau ym Mhrifysgol Cymru Bangor, gan raddio gyda gradd ddosbarth cyntaf yn y flwyddyn 2001.

Roedd un o'r beirniaid, William R Lewis, yn diwtor arni yno.

Fe'm hysgogwyd i ysgrifennu'r ddrama hon yn dilyn helyntion diweddar Afghanistan ac Irac
Meinir Lloyd Jones

Ymysg ei diddordebau mae Meinir yn rhestru cerdded, nofio, beicio a dosbarthiadau byms a tyms!

Mae hi hefyd yn hoffi eisteddfota, gan ganu, llefaru a chystadlu mewn parton yn lleol a chenedlaethol.

Mae Meinir yn mwynhau dramu gan ddramodwyr megis Meic Povey a Lillian Hellman.

Mae hi hefyd yn cael blas ar fynd i'r theatr i wylio cwmnau lleol a phroffesiynol yn cyflwyno dramu.

"Fe'm hysgogwyd i ysgrifennu'r ddrama hon yn dilyn helyntion diweddar Afghanistan ac Irac," meddai Meinir.

"Mae'r ddrama wedi ei gosod yn y dyfodol agos ac yn edrych ar effaith y rhyfel ar blant ac ar gymdeithas.

"Mae'r cymeriadau yn ddrychau i rai o'r gwledydd sydd ynghlwm wrth y rhyfel."

Catrin Dafydd o Aelwyd Pantycelyn, Aberystwyth, Ceredigion, ddaeth yn ail eleni, gyda Bethan Williams o Aelwyd Bethel, Arfon, Eryri, yn drydydd.

Meistr y ddefod oedd Owain Arwyn.

Cafodd y fedal ei chyflwyno i'r Eisteddfod gan Ken Owen o Farianglas, Ynys Mn.
HEFYD:
Mari Sin yn brif lenor Mn
31 Mai 04  |  Newyddion
Caerdydd yn cipio gwobrau'r dysgwyr
01 Meh 04  |  Newyddion
Tlws i arweinydd Penllys
01 Meh 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^