BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Mehefin, 2004, 16:14 GMT 17:14 UK
Carreg Las: Hawl i herio caniatād
Cynlluniau'r Garreg Las
Mae cynllun Y Garreg Las yn werth tua £60m

Mae barnwr wedi rhoi caniatād i herio penderfyniad i gefnogi cynllun gwyliau'r Garreg Las.

Mae Cyngor y Parciau Cenedlaethol yn anhapus fod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi rhoi caniatād i'r datblygiad.

Perchennog Parc Gwyliau Oakwood sydd y tu cefn i'r datblygiad ger Arberth ac mae o'n gobeithio y bydd 600 o swyddi'n cael eu creu.

"Rydyn ni wrth ein boddau fod barnwr wedi rhoi caniatād i'n cais," meddai Ruth Chambers, pennaeth polisi'r cyngor parciau.

"Drwy roi'r hawl, mae'r barnwr wedi cydnabod fod yna ddigon o achos i edrych arno mewn llys.

"Bu i'r barnwr wrthod cais y parc cenedlaethol a'r datblygwyr i ddiddymu cais y cyngor parciau."

Mae'n debyg y bydd yr achos yn cael ei glywed yn yr hydref.

Mae addewid y bydd hyd at 600 o swyddi yn cael eu creu pe bai'r pentref gwyliau gwerth tua £60m ger Arberth yn cael ei gymeradwyo.

Ond mae cyngor y parciau yn poeni y gallai'r pentref effeithio'n andwyol ar y parc a'i fod yn "siomedig" ā'r penderfyniad.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi rhoi caniatād cynllunio amlinellol i ddatblygiad y Garreg Las.

Bwriad cynllun Y Garreg Las, sydd werth tua £60m, fydd creu 600 o swyddi parhaol yn yr ardal drwy adeiladu pentref gwyliau 500 erw o fewn y parc cenedlaethol.

Mae'r datblygiad yn cynnwys adeiladu 340 o gabanau pren, pentref, clwb chwaraeon a gwaith trin carthffosiaeth.
HEFYD:
Carreg Las: Cefnogaeth unfrydol
24 Maw 04 |  Newyddion
O blaid pentref gwyliau
28 Ion 04 |  Newyddion
Carreg Las: Beirniadu llywodraeth
17 Ion 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^